Startsein voor bouw Drijvend Zonnepark Lingewaard

Op het centrale gietwaterbassin van Gietwaterbedrijf Bergerden B.V. in het tuinbouwgebied Bergerden bij Bemmel (gemeente Lingewaard) drijven vanaf het voorjaar 2018 6.150 zonnepanelen. Dit is dan het grootste drijvende zonnepark van Nederland. Coöperatie Lingewaard Energie realiseert dit zonnepark samen met Gietwaterbedrijf Bergerden B.V. (bestaande uit 14 glastuinbouwbedrijven) en burgers. Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING Groenbank en een crowdfunding onder burgers in de regio financieren dit park. Drijvend Zonnepark Lingewaard produceert vanaf volgend jaar ruim 1.800.000 kWh groene stroom per jaar, genoeg voor 600 huishoudens.

Voordelen drijvende panelen

“De verwachting is dat drijvende zonnepanelen meer elektriciteit opleveren dan zonnepanelen op bijvoorbeeld daken of grond”, zegt Pieter Siekman, bestuurder van Drijvend Zonnepark Lingewaard. “Dat is dankzij het koelende effect van het water en de weerkaatsing van zonlicht. Omdat de panelen op het water drijven maken we geen gebruik van (schaarse) grond en zijn de panelen beter beschermd tegen vandalisme “, aldus Siekman.

Toekomstmogelijkheden
Het drijvende zonnepark in Lingewaard is het eerste in Gelderland en het grootste van Nederland. Het is 15.000 vierkante meter groot, oftewel drie voetbalvelden. In Nederland is nog ruim 7.000.000 vierkante meter aan binnenwater beschikbaar in de vorm van slibdepots, zandwinplaatsen, bezinkbassins of gietwaterbassins.
“Deze innovatie kan dus op vele plaatsen in ons land worden toegepast. Voor ons is dit het eerste en zeker niet het laatste project. We zijn ook al bezig met het opzetten van een tweede zonnepark binnen de gemeente. Zo dragen we als energiecoöperatie bij aan de energietransitie”, zegt Siekman.

Crowdfunding onder inwoners Lingewaard
Dit drijvende zonnepark is gefinancierd door Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING bank en inwoners van de gemeente Lingewaard. Die laatste groep droeg bij via crowdfunding. Het drijvende zonnepark met al zijn milieuvoordelen sluit precies aan bij het doel van Innovatie- en Energiefonds Gelderland waarvan Oost NL fondsmanager is. Pieter Rhemrev, manager business unit Capital van Oost NL: “namens Innovatie- en Energiefonds Gelderland stimuleren wij ondernemers- en burgerinitiatieven die bijdragen aan de doelen van het Gelders Energie Akkoord. Natuurlijk moet een initiatief winstgevend zijn, maar de milieuwinst is net zo belangrijk.” Siekman: “na een succesvolle crowdfundactie eind 2014 hebben wij vanuit Provincie Gelderland een participatiesubsidie ontvangen waarmee wij het project tot ontwikkeling hebben gebracht. ING bank en Oost NL hebben de overige financiering verstrekt. ING bank stelt het grootste deel via een projectfinanciering ter beschikking. Oost NL heeft met een specifieke financieringsmogelijkheid en een energievoucher geholpen de financiering rond te krijgen.” Eva Parro de la Paz en Wessel van Wijnen, Sustainable Project Finance team: “Wereldwijd financieren we als ING bank duurzame energieprojecten, wij zijn trots om bij te dragen aan dit eerste zon op water project in Nederland.”

Partners en samenwerking
Frans van Herwijnen, Stefan Peelen en Pieter Siekman zijn namens Lingewaard Energie de ‘drijvende krachten’ achter dit project. Zij maakten de tuinders op Bergerden, die met het water hun gewassen ‘gieten’, enthousiast voor hun plan. “Het zonnepark draagt ook bij aan de waterkwaliteit”, zegt Siekman. “Door de plaatsing van de zonnepanelen verdampt minder water en krijgen algen dus minder kans.” Zonne-energiespecialist Tenten Solar ontwerpt en installeert het drijvend zonnepark. Siekman: “vanaf het moment van aanbesteden bleek dat Tenten Solar de ideale partij was voor het Drijvend Zonnepark Lingewaard. We zijn dan ook erg blij dat Tenten Solar nu ook een echte projectpartner is.” Greencrowd deed de subsidieaanvraag en verzorgt de administratieve afhandeling van de crowdfunders. De energie die het drijvende zonnepark opwekt, wordt door de Nijmeegse energieleverancier Huismerk Energie geleverd aan burgers en bedrijven in de regio.

“Dit wordt het eerste grote opwekproject van de Coöperatie”, zegt Paul Benders, voorzitter van Lingewaard Energie. “Ik ben er trots op dat door de enorme inzet van “vrijwilligers” Frans, Stefan en Pieter dit project gerealiseerd gaat worden. Zij hebben samen met andere betrokken partijen dit project op een professionele manier tot de startfase gebracht. Op deze deskundige wijze zijn wij ook met andere projecten bezig om onze gemeente Lingewaard te verduurzamen.”

Share Button