Green Deal participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten

Bron
NVB

Als ‘aan de voorkant’ van duurzame projecten – zoals voor windenergie – de omgeving goed betrokken wordt, vergroot dat de kans van slagen van deze projecten, aldus de Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu, initiatiefnemers van deze Green Deal ‘Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten’. Partijen hebben geconstateerd dat ideeën over participatie bij duurzame energieprojecten volop in ontwikkeling zijn. Met de ondertekening van deze Green Deal geven zij aan hun kennis en ervaringen bij duurzame energieprojecten in te zetten, om te werken aan verdere ontwikkeling, vormgeving en verbetering

Uitdagende ambitie

De 27 partijen zijn maatschappelijke organisaties en branche- en koepelorganisaties uit de publieke en private sector, waaronder ook ministeries. Ook de Nederlandse bankensector committeert zich aan deze Green Deal. “De transitie naar een duurzame energievoorziening is geen keuze, maar een harde noodzaak. En het moet sneller om ons commitment aan het akkoord van Parijs te halen”, aldus Bas Rüter, die namens de Nederlandse Vereniging van Banken deze Green Deal ondertekende: “Maar in een klein land met assertieve, goed opgeleide bewoners kan dat alleen samen en in goed overleg. De Green Deal heeft de mooie, uitdagende ambitie om dit in de praktijk te realiseren. Dat verdient onze warme steun. Die gaan wij geven door te beloven dat wij de uitkomst van dit multi stakeholder proces gaan betrekken bij de financiering van duurzame energie. Want in je eentje ga je soms sneller, maar samen kom je veel verder!’

Vervolg

Partijen gaan de komende twee jaar in drie stappen gezamenlijk aan de gang met:

  • inbrengen en delen van eigen ervaringen en kennis over participatie bij de inpassing van duurzame energieprojecten. Hierbij is aandacht voor het verschil in perspectief tussen burgers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden;
  • het opdoen van inzichten en ideeën voor de wijze waarop participatieprocessen verder kunnen worden ontwikkeld en verbeterd;
  • het delen en uitdragen van deze nieuwe inzichten en ideeën met eigen achterbannen en geïnteresseerden daarbuiten.
Share Button