Groeiend aantal beleggers in Oikocredit versterkt basis voor wereldwijde sociale impact

Impactinvesteerder en wereldwijde coöperatie Oikocredit heeft vandaag haar resultaten over 2017 gepubliceerd. Ook in 2017 had de investeringsportefeuille een hoogwaardige samenstelling, waarbij de keuze voor sociale impact voorop staat. Het financiële resultaat is lager uitgevallen dan in 2016, met als belangrijkste oorzaak de lage stand van de dollar.

Sterke kapitaalinstroom van een groeiend aantal beleggers

Ultimo 2017 dragen in Nederland bijna 13.000 beleggers bij aan de instroom van kapitaal in Oikocredit. Het stijgende aantal impactbeleggers is wereldwijd een trend: onze global community is gegroeid naar zo’n 56.000 particulieren en organisaties (2016: 54.000). Ook steeds meer jonge mensen weten Oikocredit te vinden als een laagdrempelige vorm van impact investing.

Het door leden van de coöperatie Oikocredit ingebrachte kapitaal overschreed de mijlpaal van één miljard (€ 1.012,4 miljoen). Het Nederlandse aandeel hierin is zo’n 20%. De nettoinstroom van beschikbaar investeringskapitaal nam hiermee toe tot € 117,4 miljoen (2016: € 94,3 miljoen), in lijn met de verwachtingen.

Hoogwaardige portefeuille ondanks externe uitdagingen

Het totale jaarresultaat van Oikocredit is € 18,4 miljoen positief, een lager resultaat dan in 2016 (€ 29,0 miljoen). De versterking van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en gecorreleerde valuta heeft een grote impact gehad op de resultaten van de coöperatie. Tegelijkertijd werden de negatieve valutaresultaten grotendeels gecompenseerd door een intern fonds dat is opgericht om deze valutarisico’s te absorberen. De lage rentetarieven wereldwijd hebben ook een negatieve invloed gehad op de inkomsten in de kredietactiviteiten van Oikocredit.

Focusgebieden

De coöperatie is tevreden over de groei van haar nieuwste focusgebied duurzame energie met 23,4 procent (€ 49,1 miljoen), nu goed voor 5 procent van de totale portefeuille. Het aandeel landbouw is nu 15 procent van de portefeuille (€ 147,4 miljoen). Inclusieve financiering, waaronder microfinanciering (€ 754,8 miljoen), blijft met 76,9 procent het grootste deel van de portefeuille beslaan. De totale investeringsportefeuille daalde met 6,3 procent tot € 981,7 miljoen, voornamelijk als gevolg van de lage dollarstand.

Het percentage equity in partnerorganisaties groeide met 16,9 procent en omvat nu 13,6 procent van de portefeuille, in lijn met de ambitie om 15 procent van de totale portefeuille te realiseren in 2021.

Capaciteitsopbouw naast financiering

Oikocredit ondersteunde twee keer zoveel partnerorganisaties (een stijging van 45 in 2016 naar 100 in 2017) door haar programma’s voor capaciteitsopbouw in de landbouw, financiële dienstverlening en het klantdataprogramma. De investeringen in deze programma’s stegen met 53 procent tot € 845.500.

Voorgesteld dividend In lijn met de financiële resultaten zal de managing board van Oikocredit aan de jaarlijkse ledenvergadering in juni aanbevelen om over het jaar 2017 een dividend van 1 procent uit te keren. Dit zal bepalend zijn voor het interim-dividend van het Oikocredit Nederland Fonds.

Vooruitzicht

Oikocredit Nederland directeur Eric Holterhues: “Het komende jaar blijven we focussen op het aantrekken van meer, en jongere, beleggers voor Oikocredit. Ook het vergroten van de naamsbekendheid moet bijdragen aan de impact van de coöperatie.”

Om effectief invulling te blijven geven aan haar sociale missie, heeft Oikocredit gekozen voor een aanscherping van de strategie, met als doel sociale impact te maximaliseren, daarbij het milieu te blijven beschermen en eerlijke financiële opbrengsten te genereren voor de wereldwijde community van Oikocredit-beleggers.

Belangrijkste resultaten 2017:

  • Geconsolideerd nettoresultaat van € 18,4 miljoen
  • Totale activa stijgen met 0,9% tot € 1.220,0 miljoen
  • Investeringsportefeuille daalt met 6,3% naar € 981,7 miljoen
  • Portfolio at risk bleef laag op 4,6 procent (2016: 4,5 procent).
  • Capaciteitsopbouw van in totaal € 845.000 voor 100 partners
  • Netto-instroom van beschikbaar investeringskapitaal steeg met € 23,1 miljoen tot € 117,4 miljoen
  • Voorgesteld dividend van 1%
  • Aantal beleggers stijgt naar 56.000 wereldwijd
  • Volledige details beschikbaar op www.oikocredit.nl/publicaties
Share Button