ACTIAM steunt derde resolutie energietransitie Shell

Na zorgvuldige afweging heeft de verantwoorde vermogensbeheerder ACTIAM besloten om de aankomende Follow This-resolutie te steunen. In de resolutie roepen aandeelhouders van Shell op om leiderschap te nemen in de benodigde energietransitie, in lijn met het Klimaatakkoord in Parijs. Dit met als uiteindelijk doel de opwarming van de aarde tot 2-graden Celsius te beperken.

Dennis van der Putten, Hoofd Verantwoord Beleggen & Strategie bij ACTIAM: “Wij zijn er vanaf het eerste uur, de eerste resolutie, bij geweest. Dit omdat wij vanuit zowel maatschappelijk als financieel perspectief de noodzaak zien van een versnelde energietransitie. De resolutie maakt duidelijk dat Shell een grotere bijdrage zou moeten leveren aan een schonere energievoorziening. Het is aan Shell om daar invulling aan te geven. Shell heeft nu wel een lange termijn klimaatambitie naar aanleiding van het Klimaatakkoord in Parijs en de Follow This resoluties, maar wat ons betreft niet stevig genoeg. Daarom steunen wij ook deze derde resolutie. ”

Leidende positie

De afweging om ook deze derde resolutie te steunen was lastig. Van der Putten: “Wij zien de in essentie positieve ambities die Shell heeft uitgesproken. Normaal gesproken geven wij bedrijven vervolgens de ruimte om die tot uitvoer te brengen. In dit geval vinden wij het steunen van de resolutie toch op zijn plaats, omdat Shell nog geen concrete doelstellingen presenteert om de transitieperiode van fossiele brandstoffen via gas naar hernieuwbare energie zo kort mogelijk te houden. Juist die versnelling is in lijn met het ACTIAM-beleid. Wij zijn van mening dat deze derde resolutie voldoende flexibiliteit biedt aan Shell om een leidende positie in te nemen.”

Ruimte voor verandering
Shell heeft in november 2017 een groene ambitie geuit met 50% reductie van de netto koolstof voetafdruk. Daarnaast steunt Shell de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) in haar streven naar een eenduidig raamwerk voor de verslaglegging over klimaatrisico’s. Van der Putten: “In tegenstelling tot andere olie-en gasbedrijven, zet Shell juist deze positieve stappen. Wij willen Shell dan ook de ruimte geven om verandering door te voeren en kunnen ons voorstellen dat eventuele volgende resoluties van Follow This gericht zijn op andere olie- en gasbedrijven.”

Focusthema klimaat
Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de komende tijd. Daarom is klimaat een van de focusthema’s van ACTIAM. Zo werkt de vermogensbeheerder actief aan het verder omlaag brengen van de CO2-voetafdruk van haar beleggingen en heeft daar doelen voor gesteld, om zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd gebruikt ACTIAM haar stemrecht als aandeelhouder om bedrijven aan te sporen om duurzamer te werk gaan. Door bijvoorbeeld te stemmen op voorstellen van het bestuur, op voorstellen van andere aandeelhouders – zoals nu met de resolutie van Follow This – of een resolutie mede-in te dienen.

Op 22 mei vindt de aandeelhoudersvergadering van Shell plaats waarin de resolutie van Follow This in stemming gebracht zal worden. Bij een meerderheid van stemmen is Shell verplicht om de ingebrachte resolutie ten uitvoer te brengen.

Share Button