Stakeholderconsultatie van Belgische financiële sector voor kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten

De Belgische financiële sector raadpleegt verschillende stakeholders in het kader van een voorstel voor een kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten. In de norm zijn een duurzaamheidslabel en een aantal minimale vereisten opgenomen waaraan zo’n product moet voldoen.

Alle geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag, 25 april 2018, t.e.m. 13 mei 2018 via de website van Febelfin het voorstel van kwaliteitsnorm nalezen, hun bemerkingen overmaken en een een korte enquête invullen.

Zie onderaan de pagina voor de enquête en de documenten.

Op 31 januari 2018 publiceerde de High-Level Expert Group on Sustainable Finance, de  groep deskundigen van de Europese Commissie die zich buigen over duurzame financiën, zijn eindverslag. In dit verslag worden 8 strategische aanbevelingen voorgesteld voor een financieel systeem dat duurzame beleggingen ondersteunt.

Aanbevelingen op Europees niveau

Een van de aanbevelingen pakt het probleem aan van particuliere beleggingen in duurzame financiële producten. Volgens de deskundigen van de Europese Commissie moeten spaarders de mogelijkheid krijgen om te beleggen in portefeuilles die hun duurzame en ethische voorkeuren weerspiegelen. Bovendien moeten particuliere beleggers worden beschermd door minimumnormen voor dergelijke beleggingen.

“Citizens with savings to invest should be empowered to invest in portfolios that reflect their sustainability and ethical preferences. The direct result would be to bring a substantial part of the EU’s financial assets into pools of capital contributing to sustainable finance.”

Nieuwe kwaliteitsnorm

De Belgische financiële sector neemt al sinds 2001 initiatieven op het gebied van duurzame belegging. Zo is er de sectoraanbeveling over duurzame financiële producten, die al meerdere keren werd herzien en laatst werd aangepast in 2012. Nu de belangstelling voor duurzaam sparen en beleggen, zowel bij particuliere als institutionele beleggers, steeds toeneemt, heeft de Belgische financiële sector een voorstel uitgewerkt voor een nieuwe kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten. Die norm wordt voorgelegd aan professionele stakeholders en het grote publiek.

De kwaliteitsnorm tekent een aantal minimale vereisten uit waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel in het beleggingsproces als in de beleggingsportefeuille. Bovendien wordt er een ambitieus duurzaamheidslabel voorgesteld.

Met de kwaliteitsnorm wil de sector een groter en beter aanbod aan duurzame financiële producten stimuleren en de principes van de norm ook doortrekken naar de klassieke financiële producten. Duurzame financiële producten moeten dus het goede voorbeeld geven en aantonen dat financiële resultaten en maatschappelijke doelstellingen in de praktijk met elkaar kunnen worden verzoend.

Raadplegingsprocedure

Om tot een breed gedragen kwaliteitsnorm te komen, organiseert Febelfin een raadpleging van alle stakeholders.

De procedure voor de raadpleging verloopt in twee fases: in de eerste fase, die liep van 6 maart tot 15 april, werden de professionele stakeholders (fondsen- en vermogensbeheerders, banken, institutionele beleggers, middenveldorganisaties, beroepsverenigingen, duurzaamheidsdeskundigen en overheidsinstanties) geraadpleegd. In de tweede fase, van 25 april tot 13 mei, wordt er gepeild naar de mening van het grote publiek.

Alle geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag, 25 april 2018, t.e.m. 13 mei 2018 via de website van Febelfin het voorstel van kwaliteitsnorm nalezen, hun bemerkingen overmaken en een korte enquête invullen.

Er werd ook een adviespanel opgericht om de hele raadplegingsprocedure te begeleiden. In dit panel worden vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholdergroepen samengebracht: vermogensbeheerders, banken, vermogensbezitters, middenveld, beroepsverenigingen, duurzaamheidsdeskundigen en overheid.

Consultatiedocumenten

  • Korte enquête rond de invulling van duurzame financiële producten
  • Samenvatting van de voorgestelde kwaliteitsnorm
  • De volledige tekst van de voorgestelde kwaliteitsnorm
Share Button