Investeer via crowdfunding in GreenHuus: eco-lodges aan het Grevelingenmeer

GreenHuus ontwikkelt en exploiteert volledig zelfvoorzienende eco-lodges. De eerste locatie waar de eco-lodges geplaatst zullen worden is op de Kabbelaarsbank aan het Grevelingenmeer in Zeeland. Het huidige recreatiegebied zal omgetoverd worden tot een natuurgebied met op bescheiden schaal de plaatsing van de eco-lodges. Zo maakt GreenHuus milieuvriendelijke en circulaire verblijfsrecreatie mogelijk. U kunt investeren in een deel van de GreenHuusjes door een lening te verstrekken via Oneplanetcrowd.

Over Greenhuus

Er is veel aandacht voor de mondiale opwarming en de effecten op het klimaat. Ook bij (recreatief) wonen valt er nog veel te verbeteren als het gaat om het leveren van een bijdrage aan duurzaamheid. De bouwsector is verantwoordelijk van minimaal 30% van alle vervuiling op aarde. Kees en Mike zijn de afgelopen jaren aan de slag gegaan om een duurzame oplossing voor de recreatiesector te ontwikkelen. Hierin combineren ze Autarkische systemen met een Biobased en Circulair ontwerp. Het resultaat is een volledig zelfvoorzienende eco-lodge met een aantrekkelijk design.

Meer informatie over Greenhuus

Over de lening

  • Investeringsvorm: Lening via crowdfundingplatform Oneplanetcrowd
  • Rente 5%: (4,2% na beheervergoeding van 0,8% per jaar)
  • Looptijd: 5 jaar
  • Aflossing & rente: Annuïtair per kwartaal in 20 delen
  • Achterstelling: Er is geen sprake van achterstelling
  • Zekerheden: Eerste pandrecht op 5 ecolodges en bijbehorende huurvorderingen

Klik hier voor meer informatie en deelnemen

Share Button