KBC Groep onderschrijft als eerste Belgische financiële instelling de UNEP FI principes voor verantwoord bankieren

Als lid van het UNEP FI, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties voor financiële instellingen heeft KBC als eerste op de Belgische financiële markt de nieuwe richtlijnen voor verantwoord bankieren onderschreven. Die richtlijnen werden op 26 en 27 november door het UNEP voorgesteld in Parijs. De officiële ondertekeningsceremonie vindt plaats in september 2019 in het VN-hoofdkwartier in New York. Daarna zullen de principes geleidelijk worden ingevoerd.

Zoals vele branchegenoten vervult KBC een centrale rol in de economieën en het sociale weefsel van de landen waar het als financiële groep actief is. Geïnspireerd en gedreven door de groeiende vraag van zijn klanten naar duurzaamheid in een snel veranderende samenleving, heeft KBC een verregaand groepswijd duurzaamheidsbeleid en richtlijnen aangenomen die deze belangrijke verschuiving in gedrag en ethiek weerspiegelen. Het onderschrijven van de principes van het UNEP FI is een logisch gevolg van de al langer uitgebouwde duurzaamheidsstrategie van KBC.

De UNEP FI-principes zijn opgebouwd rond zes drivers:

  • de bedrijfsstrategie afstemmen op de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (de SDG’s), de klimaatovereenkomst van Parijs en andere relevante raamovereenkomsten;
  • de positieve impact van de onderneming op de maatschappij vergroten en tegelijkertijd de negatieve impact verminderen en de risico’s voor mens en milieu beheersen;
  • zich tegenover klanten verantwoordelijk gedragen om gedeelde welvaart te creëren voor toekomstige generaties;
  • stakeholders raadplegen en zich engageren om de betrachtingen van de maatschappij te realiseren;
  • de principes implementeren via deugdelijk bestuur, doelstellingen en een cultuur van verantwoord bankieren;
  • transparantie en verantwoording.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, is trots dat KBC deze principes onderschrijft: “Duurzaamheid is volledig ingebed in onze bedrijfsstrategie, wat ervoor zorgt dat onze duurzaamheidsprincipes en richtlijnen groepswijd in al onze activiteiten worden geïntegreerd en in alle geledingen van de organisatie worden verankerd. Het betekent ook dat we de positieve impact van onze dagelijkse activiteiten op de maatschappij kunnen versterken, terwijl we de negatieve impact verminderen door onze richtlijnen strikt toe te passen, onze eigen ecologische impact actief te monitoren en actief een breed scala aan maatschappelijk verantwoorde beleggingsmogelijkheden aan te bieden.

Verantwoord gedrag, gestoeld op integriteit en een gezond risicobesef, vormt de basis van onze duurzaamheidsaanpak op lange termijn. Het is bij ons al lang een traditie om open en transparant over duurzaamheid te communiceren met al onze stakeholders. Zo zijn we mee met de nieuwste inzichten en de verwachtingen van de samenleving. Het geeft voldoening te zien dat de UNEP FI-principes duidelijk overeenstemmen met de kernelementen van onze visie op duurzaamheid.”

Share Button