Schroders lanceert European Sustainable Equity Fund

Schroders lanceert een nieuw beleggingsfonds: European Sustainable Equity fund. Dit beleggingsfonds biedt beleggers de mogelijkheid om op lange termijn outperformance te realiseren door de toepassing van ESG-criteria (factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur).

Uitgangspunt zijn de Europese blend-strategieën, waarin Schroders € 15 miljard* onder beheer heeft en die gebaseerd zijn op diepgravend bottom-up onderzoek zonder stijlvoorkeur. Deze worden aangevuld met een nieuw, in eigen huis ontwikkeld ESG-beleggingsmodel.

Deze methode, CONTEXT geheten, heeft tot doel om in elke sector de bedrijven met het beste duurzaamheidsprofiel en de bedrijven die “aan de beterende hand zijn” te selecteren, en tegelijkertijd bedrijven die 10% van hun winst uit tabak, wapens, fossiele brandstoffen, alcohol of gokken halen, eruit te filteren.

Het Schroders ISF* European Sustainable Equity Fund zal worden beheerd door Nicholette MacDonald-Brown, Co-Head of Pan-European Equity Research bij Schroders, en Scott MacLennan, fondsbeheerder.

Het team kan putten uit de ESG-expertise van Schroders’ duurzaamheidsteam, dat wordt geleid door Jessica Ground, Global Head of Stewardship. Schroders beheert in totaal beheert USD 63 miljard** in ethisch verantwoorde mandaten, wat neerkomt op 10,7% van het totale vermogen onder beheer.

Nicholette MacDonald-Brown licht toe: “Er is een grote vraag naar een beleggingsoplossing die de beste strategieën van het Europese blend- team combineert met een strikte focus op duurzaamheid.

Dit innovatieve fonds, dat gebruik maakt van de nieuw ontwikkelde CONTEXT-beleggingstool van Schroders, biedt beleggers een aantrekkelijke kans om op duurzame wijze outperformance te behalen.”

Jessica Ground: “Uit eigen onderzoek van Schroders blijkt steeds opnieuw dat de animo voor duurzaam beleggen steeds verder toeneemt. Dit fonds benut de expertise van het duurzaamheidsteam van Schroders om klanten een kans te bieden bovengemiddeld rendement te halen in de zekerheid dat hun geld wordt belegd in Europese bedrijven die een aantoonbaar sterk duurzaamheidsprofiel hebben of daar actief aan werken.”

* Schroder International Selection Fund wordt Schroder ISF genoemd **Per 30 juni 2018

Share Button