Grootbanken investeren steeds meer in fossiele industrie

Bron
FairFin

Een nieuwe internationale studie legt ongeziene bancaire investeringen in fossiele brandstoffen bloot. Ook twee grote banken in België springen in het oog: BNP Paribas investeerde tussen 2016 en 2018 44,5 miljard euro in fossiele brandstoffen. ING investeerde 22,3 miljard euro in gas, olie of steenkool.

De Fossil Fuel Finance Report Card kijkt naar de investeringen in fossiele brandstoffen in de periode 2016-2018. De studie onderzoekt 33 grote banken die samen wereldwijd 1,9 triljoen dollar in fossiele brandstoffen investeerden sinds het klimaatakkoord van Parijs ondertekend werd. Er wordt gekeken naar investeringen in 1.800 bedrijven die actief zijn in de productieketen van fossiele brandstoffen – exploratie, ontginning, transport, opslag en het opwekken van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen.

BNP Paribas investeerde op haar ééntje 44,5 miljard euro (50,97 miljard dollar) in fossiele brandstofbedrijven. ING investeerde 22,3 miljard euro (25,55 miljard dollar). Globaal nemen de investeringen in fossiele brandstoffen nog steeds elk jaar toe.

Deze cijfers gaan nog verder dan de cijfers die vorig jaar gepubliceerd werden door de Klimaatcoalitie en FairFin. Daar werd gekeken naar de investeringen van BNP, ING, KBC en Belfius in de periode 2014-2016. In dat rapport keken we naar een kleinere selectie van bedrijven (de 100 grootste fossiele brandstofbedrijven). Hoewel we de methodologie van de twee onderzoeken niet helemaal met elkaar kunnen vergelijken, is het wel duidelijk dat als we naar de hele productieketen van fossiele brandstoffen kijken, de geïnvesteerde bedragen nog een pak groter zijn dan uit ons rapport bleek. De nieuwe studie geeft geen cijfers over KBC en Belfius, maar graaft dus wel een stuk dieper bij BNP Paribas en ING.

Naar een fossiele toekomst?

Het rapport schenkt extra aandacht aan de 100 bedrijven die hun fossiele activiteiten de komende jaren het meest willen uitbreiden. De steenkoolmijnen en olie- en gasvelden die vandaag reeds in gebruik zijn, stoten als ze verbrand worden zoveel CO² uit dat de grens met 1,5 graden opwarming ruimschoots overschreden wordt. BNP heeft 11,5 miljard euro geïnvesteerd in deze bedrijven, ING 1,6 miljard euro. In het algemeen neemt de financiering van fossiele brandstoffen bij de 33 onderzochte banken elk jaar toe. Bij BNP blijft die stabiel in 2016 en 2017 en daalt met enkele procenten in 2018. Bij ING is er een gevoelige daling in 2017, maar in 2018 stijgt het bedrag terug bijna tot het geïnvesteerde bedrag in 2016.

De cijfers staan in scherp contrast met de laatste studie van het IPCC over klimaatverandering. Om de opwarming van de aarde onder de 1,5° te houden moeten we op een hoog tempo overschakelen naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Dit is duidelijk nog niet doorgedrongen tot de banken. Zij blijven investeringen doen in olie, gas en steenkool alsof deze brandstoffen een stralende toekomst hebben. Nochtans is deze toekomst niet verzekerd. Naast de schade aan klimaat, mens en milieu, erkennen steeds meer experten ook het financiële risico van investeringen in fossiele energie.

Frank Vanaerschot, coördinator van het bankenonderzoek bij FairFin, besluit: “Als we uitgaan van het koolstofbudget dat ons nog rest op basis van het klimaatakkoord van Parijs, moet 85% van de vandaag gekende steenkool-, olie- en gasvoorraden in de grond blijven zitten. Hierin investeren getuigt van onverantwoord financieel en ethisch beleid. Deze investeringen zijn maatschappelijk waardeloos en hebben geen economische toekomst.”

Share Button