Minister Hoekstra informeert de Kamer over resultaten uitgifte groene staatsobligatie

Met een brief heeft minister Wopke Hoekstra (Financiën) de Kamer geïnformeerd over de resultaten van de uitgifte van de eerste groene staatsobligatie.

“De uitgifte van de groene obligatie op 21 mei door de Nederlandse Staat is succesvol verlopen. Zoals eerder aangegeven, beoog ik met de uitgifte van de groene obligatie de totstandkoming en verdere verdieping van een robuuste groene kapitaalmarkt te ondersteunen1. Ook is de uitgifte van een groene obligatie opportuun in het licht van de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het kabinet.

Zoals toegezegd bij de beantwoording van vragen van uw Kamer over de groene obligatie, informeer ik u graag over de resultaten van de uitgifte. Het Agentschap kreeg tijdens de veiling van de eerste Nederlandse groene staatobligatie voor

meer dan EUR 21 miljard aan biedingen binnen. Vanwege de grote belangstelling heeft het Agentschap voor EUR 5,98 miljard aan groene obligatie uitgegeven, aan de bovenkant van de bandbreedte van EUR 4 tot 6 miljard die vooraf was aangekondigd.

Qua prijs is de uitgifte van de groene obligatie gunstig uitgevallen. De groene obligatie heeft een effectieve rente gekregen van 0,557%. De Nederlandse Staat heeft -mede dankzij de historisch lage rentestanden- in de recente geschiedenis bij een eerste uitgifte niet tegen een dergelijk laag rentetarief een langlopende obligatie in de markt kunnen zetten.

De inspanningen om groene investeerders aan te trekken met de uitgifte van de groene obligatie zijn eveneens beloond. In de weken voorafgaand aan de uitgifte heeft het Agentschap de groene obligatie bij investeerders onder de aandacht gebracht, onder andere via een uitgebreide ‘roadshow’ in Europa en tijdens een bezoek aan potentiële investeerders in de Verenigde Staten. Het Agentschap had ten behoeve van de veiling toegezegd groene investeerders voorrang te zullen geven bij de toewijzing van deze obligaties. Investeerders waren gecharmeerd van deze preferentiële toewijzing van deze obligaties. In totaal hadden 32 investeerders zich voorafgaand aan de veiling als groene investeerder laten
registreren.

Bij de uiteindelijke toewijzing van de obligaties hebben de groene investeerders ook daadwerkelijk een hogere toewijzing gekregen dan de reguliere ‘buy and hold’ investeerders. Voorts is er toegewezen aan investeerders die de obligatie kopen voor handelsdoeleinden waarmee de verhandelbaarheid van de groene obligatie bevorderd wordt. Voor verdere informatie over de resultaten van de veiling heb ik de informatiesheet bijgevoegd die het Agentschap na de veiling
heeft uitgegeven.

Het Agentschap zal in de komende jaren de groene obligatie heropenen totdat een doelvolume van ongeveer EUR 10 miljard is bereikt. De eerste rapportage over de toewijzing van middelen aan groene uitgaven en de impact hiervan zal volgend jaar plaatsvinden, uiterlijk drie maanden na het verschijnen van het Rijksjaarverslag. Deze rapportages zullen tot stand komen in nauwe samenwerking met de departementen die voor de groene uitgaven verantwoordelijk zijn.

Share Button