Driekwart klanten ASN Bank steunt klimaatakkoord

Driekwart van de klanten van ASN Bank steunt het klimaatakkoord en meer dan de helft geeft zelfs aan dat het akkoord hen nog niet ver genoeg gaat. Daarmee geven de klanten van de bank een duidelijk signaal dat er veel draagvlak is om het akkoord nu daadwerkelijk uit te gaan voeren.

Onlangs riep ASN’s directeur Arie Koornneef daartoe nog op: “De gevolgen van klimaatverandering worden elke dag zichtbaarder. De tijd van praten is dus voorbij. Handen uit de mouwen en samen aan de slag. We moeten de CO2-uitstoot terugdringen, in alle sectoren energie besparen, het gebruik van fossiele energie helemaal afbouwen en volledig overgaan op duurzame energie, vooral zonne-en windenergie. Daarnaast helpt het als we aan de slag gaan op basis van een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten.”

Dat de gezamenlijke klimaatinspanningen ook wat ASN Bank zelf betreft best wat ambitieuzer mogen zijn, blijkt onder andere uit het beleid en de doelstellingen die de bank op dit gebied hanteert.

ASN Bank en klimaat

De uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, veroorzaakt de huidige, snelle opwarming van de aarde. ASN Bank vindt het belangrijk er maximaal aan bij te dragen dat die uitstoot vermindert. Voor een leefbare wereld voor ons en volgende generaties. De bank beperkt de CO2-uitstoot waarvoor haar financieringen en beleggingen verantwoordelijk zijn. Alle bedrijven en projecten waarin ze belegt of die ze financiert, toetst de bank op hun positieve bijdrage aan het klimaat. ASN Bank financiert duurzame energie en energiebesparing. En gaat projecten financieren die ervoor zorgen dat CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald en opgeslagen.

Geld op een ASN-rekening veroorzaakt aantoonbaar 71% minder CO2-uitstoot dan geld op een rekening van een gemiddelde Nederlandse bank. € 1.000 op een ASN-rekening bespaart daarmee per jaar net zoveel CO2 als je verbruikt met 195 kilometer autorijden. Of met 125 stokjes varkenssaté eten. Maar ook net zoveel CO2 als 11 bomen per jaar opnemen. Bron: Rapport Ecofys: Klimaatbenchmark ASN Bank (pdf)

Ambitieus doel

Om maximaal bij te dragen aan vermindering van de CO2-uitstoot heeft ASN bank haarzelf als eerste financiële instelling in de wereld een ambitieus langetermijndoel gesteld: alle financieringen en beleggingen zijn in 2030 netto klimaatpositief. Daarmee zullen ook het spaargeld en beleggingen bij ASN Bank in 2030 klimaatpositief zijn. Ze is goed op weg om dit langetermijndoel te halen. De bank streeft er actief naar dat andere financiële instellingen haar voorbeeld volgen. Zo heeft de bank het initiatief genomen tot het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). Hierin werken veertien Nederlandse financiële instellingen samen. Zij hebben een methodiek ontwikkeld om de CO2-voetafdruk van hun beleggingen en financieringen te meten. Het doel is dat zij kunnen sturen op een portefeuille met een kleine CO2-impact, in overeenstemming met het klimaatverdrag van Parijs. Een soortgelijke methodiek is ontwikkeld om de impact van een financiële instelling op biodiversiteit te meten.

Share Button