Triodos Vastgoedfonds sluit overeenkomst verkoop portefeuille

Triodos Vastgoedfonds N.V., het duurzame vastgoedfonds van Triodos Investment Management, heeft een volgende stap gezet in het proces om de activiteiten van het fonds te beëindigen. Het fonds heeft met twee partijen een overeenkomst gesloten tot verkoop van de panden in portefeuille. Het pand aan de Herengracht in Amsterdam is verkocht aan HighBrook Investors, een private equity vastgoedbelegger. De overige 15 panden in de portefeuille zijn verkocht aan een stichting die voornemens is om de duurzame exploitatie van de portefeuille te continueren.

Triodos Vastgoedfonds heeft de volledige portefeuille boven boekwaarde verkocht voor een bedrag van EUR 117 miljoen. Overdracht van de panden in de portefeuille is voorzien voor medio september, waarna de verdere afwikkeling van het beëindigen van de activiteiten van het fonds zal worden voortgezet. Na aflossing van de financiering en betaling van kosten zal het fonds overgaan tot uitkering aan aandeelhouders, waarbij rekening gehouden dient te worden met lopende verplichtingen tot het moment van opheffing van het fonds. Op dit moment kan nog niet aangegeven worden wanneer de uitkering aan aandeelhouders exact plaats zal vinden en wat de hoogte van de uitkering per aandeel zal zijn. Zodra daar meer over bekend is, zal dit gedeeld worden met de aandeelhouders in het fonds.

Triodos Vastgoedfonds is bij de verkoop van de portefeuille bijgestaan door BNP Paribas Real Estate als verkopend makelaar en door Lexence als juridisch en fiscaal adviseur. HighBrook Investors werkte samen met haar operationeel partner REB en werd juridisch geadviseerd door Loyens & Loeff.

Share Button