“Tien grootste Nederlandse pensioenfondsen beleggen voor 3,4 miljard euro in 22 bedrijven met grote dierenwelzijnsrisico’s”

Pensioenfondsen kunnen de levens van miljarden dieren wereldwijd verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het Eerlijk Pensioenlabel. De tien grootste Nederlandse pensioenfondsen beleggen voor 3,4 miljard euro in 22 bedrijven met grote dierenwelzijnsrisico’s. Via hun aandeelhouderschap kunnen pensioenfondsen deze bedrijven bewegen af te stappen van onder meer plofkippen en kooivarkens, stelt het Eerlijk Pensioenlabel.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse pensioenfondsen zowel beleggen in grote vleesproductiebedrijven zoals het Amerikaanse Tyson Foods en de Chinese WH Group, als in fastfoodketens zoals McDonalds, en in multinationale supermarktketens als Carrefour, Tesco en Ahold/Delhaize. Al deze bedrijven gebruiken plofkippen en kooivarkens; varkens die in krappe kooien zijn opgesloten waarin ze letterlijk hun kont niet kunnen keren.

Het Eerlijk Pensioenlabel is een samenwerkingsverband van World Animal Protection, Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX. Namens het Eerlijk Pensioenlabel vertelt Dirk-Jan Verdonk: ‘Met dit onderzoek maken we dierenwelzijnsrisico’s inzichtelijk voor pensioenfondsen en bieden we tegelijkertijd handvatten om massaal dierenleed te voorkomen. Dierenwelzijn in de voedselindustrie is te belangrijk en de financiële betrokkenheid van pensioenfondsen te groot om op de handen te blijven zitten.’

Grote kansen voor ABP en Zorg en Welzijn

In het rapport brengt het Eerlijk Pensioenlabel de risico’s per pensioenfonds en bedrijf in kaart. Met name Pensioenfonds ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn zijn in een goede positie om dierenwelzijn wereldwijd te verbeteren. Het onderzoek van het Eerlijk Pensioenlabel laat zien dat ABP in totaal 1,7 miljard euro heeft geïnvesteerd in 17 van de 28 onderzochte hoog risicobedrijven, waaronder in de Amerikaanse plofkipgiganten McDonald’s en Tyson Foods.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn investeerde 693 miljoen euro, eveneens verspreid over 17 van de 28 voor het onderzoek geselecteerde bedrijven, waaronder de supermarktketens Carrefour en Costco.

Pensioenfonds Horeca en Catering, wiens beleggingen ook onder de loep werden genomen, reageert positief op de publicatie. ‘Het Eerlijk Pensioenlabel maakt hiermee inzichtelijk waar de pijnpunten zitten en hoe pensioenfondsen daarmee aan de slag kunnen’, aldus woordvoerder Maaike Roelofse. Wel tempert ze verwachtingen over het tempo: ‘Pensioenfondsen kunnen niet alles tegelijk en moeten prioriteiten stellen.’ Pensioenfonds Horeca & Catering kiest voor een gestage verbetering en verdieping van haar duurzaamheidsbeleid.

‘Investeer in dierenwelzijn’

Het Eerlijk Pensioenlabel roept pensioenfondsen op om te investeren in dierenwelzijn, onder meer door zich te committeren aan de Farm Animal Responsible Minimum Standards. Via hun aandeelhouderschap moeten pensioenfondsen bedrijven motiveren betere dierenwelzijnsstandaarden te hanteren. Hebben gesprekken en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen evenmin effect, dan kunnen ze hun geld terugtrekken om het signaal af te geven dat ze het dierenwelzijn moeten verbeteren.

Verdonk ziet goede kansen voor pensioenfondsen om hier werk van te maken: ‘Dierenwelzijn verbeteren heeft niet alleen impact op de levens van miljarden dieren, maar ook op de werkomstandigheden van werknemers en het klimaat. Het is té belangrijk en te veelomvattend om nog te negeren. Vanuit het Eerlijk Pensioenlabel helpen we pensioenfondsen graag om hierin stappen te zetten.’

Share Button