Rabobank komt met mandaatfondsen voor klanten in vermogensbeheer

Op korte termijn gaat Rabobank beleggen in fondsen met mandaten voor haar klanten in vermogensbeheer. Klanten zullen hierdoor profiteren van lagere kosten en een transparantere opbouw van hun portefeuille. Ook wordt de weg vrijgemaakt voor meer aandacht aan beleggingen die rekening houden met mens, milieu en goed bestuur. 

Met deze nieuwe beleggingspropositie gaat de bank haar belegde vermogen anders beheren. Op dit moment beleggen klanten in vermogensbeheer nog in beleggingsfondsen van fondshuizen. Onderdeel van de transformatie is dat BlackRock nieuwe beleggingsfondsen gaat opzetten en beheren, binnen de kaders van Rabobank. Deze zogeheten mandaatfondsen zijn een aanvulling op het bestaande fondsenassortiment van Rabobank.

Bart Horsten, directeur Vermogensopbouw bij Rabobank: “Met een fors gegroeid belegd vermogen zijn we in staat beleggingsfondsen tegen lagere kosten in te kopen en te beheren. Door nieuwe beleggingsfondsen te laten maken dalen de kosten. Dit betekent dat er op den duur meer rendement overblijft. Dat voordeel komt zo ten goede aan onze klanten. Met de mandaatfondsen bieden we klanten een beter overzicht en meer transparantie zodat zij zich meer bewust worden van hoe hun beleggingen werken.”

Het is in Nederland de eerste keer dat een bank en vermogensbeheerder op een dergelijke wijze gaan samenwerken. De beleggingsfondsen die worden opgezet door BlackRock bestaan uit één of meerdere mandaten, waarvoor BlackRock op zoek gaat naar kwalitatief goede mandaatbeheerders op basis van Rabobank’s selectiecriteria. Deze beheerders krijgen het mandaat om (een gedeelte van) het mandaatfonds in te vullen met individuele titels.

De fondsen zijn op maat ingericht, passend bij de coöperatieve cultuur van de bank. Duurzaamheidscriteria zullen hierin een belangrijke rol spelen. Het beleid van Rabobank kan op een eenduidige manier doorgevoerd worden in de portefeuilles. Zo vindt het een mooie aansluiting op Rabobank’s missie Growing a better world together.

Het eerste fonds wordt naar verwachting eind november gelanceerd. De andere fondsen volgen in 2020. Verwacht wordt dat in de loop van 2020 alle portefeuilles van klanten in vermogensbeheer op deze wijze zijn ingericht.

Paulo Varela Nunes, key accountmanager Rabobank bij BlackRock: “Deze innovatieve beleggingsoplossing is een unieke stap voor zowel Rabobank als BlackRock. Hij sluit aan bij de maatschappelijke missie die onze bedrijven verbindt.”

Share Button