Twee Nederlandse pensioenfondsen bundelen krachten in Dutch Engagement Network

Pensioenfonds Horeca & Catering en Pensioenfonds Detailhandel bundelen hun krachten in het Dutch Engagement Network. Doel van de samenwerking is om bedrijven waarin ze beleggen direct te stimuleren tot een duurzamere bedrijfsvoering. Het Dutch Engagement Network doet dit namens tweeënhalf miljoen Nederlanders die deelnemen aan de twee pensioenfondsen. 

Volgens Wouter Jan Naborn, Manager Vermogensbeheer van Pensioenfonds Horeca & Catering, is met de oprichting van het Dutch Engagement Network een voor Nederlandse begrippen unieke samenwerking ontstaan. “In Scandinavië bestaat een vergelijkbaar initiatief, maar het is voor ons land een absolute primeur dat twee eindbeleggers de handen ineenslaan om bedrijven uit hun beleggingsportefeuille aan te sporen tot een nog duurzamere handelwijze. Een opstelling die strookt met de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ten aanzien van duurzaamheid.” 

Met bedrijven om tafel Uit een vorig jaar gehouden onderzoek van Universiteit Maastricht onder deelnemers van Pensioenfonds Detailhandel is gebleken dat zij een nog duurzamere beleggingskoers van hun pensioenfonds verlangen. Voor de organisatie vormden de onderzoeksresultaten aanleiding om te kijken naar extra mogelijkheden om de beleggingsportefeuille duurzamer te organiseren. Zo zijn Pensioenfonds Detailhandel en Pensioenfonds Horeca & Catering met elkaar in gesprek geraakt. Henk Groot, hoofd beleggingen van Pensioenfonds Detailhandel: “Dit is pas het begin. We gaan nu namens tweeënhalf miljoen deelnemers met directies van bedrijven om tafel zitten. Het is de bedoeling dat er in de toekomst meer Nederlandse pensioenfondsen aansluiten.” 

Duurzame en sociale doelstellingen Voor de uitvoering van een duurzame beleggingsstrategie maken Nederlandse pensioenfondsen hoofdzakelijk gebruik van de programma’s en diensten van gespecialiseerde toeleveranciers. Hierdoor is er beperkte invloed mogelijk op het duurzame karakter van de bedrijven uit hun aandelenportefeuille. Een gemis vindt Wouter Jan Naborn: “Met het Dutch Engagement Network kunnen we nu samen met andere pensioenfondsen thematisch met bedrijven engagen op specifieke duurzame en sociale doelstellingen.” 

Door samen te werken kunnen de engagement-activiteiten ook kostenefficiënt worden georganiseerd. De uitvoering is in handen van Achmea Investment Management, Finance Ideas adviseert en voert het secretariaat. 

Over Pensioenfonds Horeca & Catering Een goed pensioen voor morgen vraagt vandaag om slimme keuzes. Daarom kiest Pensioenfonds Horeca & Catering voor eenvoud en helderheid. Het pensioenfonds regelt de pensioenen in een branche waar het draait om goede service. Diezelfde aandacht staat ook bij Pensioenfonds Horeca & Catering centraal. Net als de waarden goed, goedkoop en gastvrij. De basis voor een goed pensioen voor 1,3 miljoen deelnemers met een vermogen van 13 miljard euro. Ga voor meer informatie naar phenc.nl. 

Onze deelnemers vinden het belangrijk dat we duurzaam beleggen. Met het Dutch Engagement Network kunnen we daar een nog betere invulling aan geven.” – Henk van der Kolk, Bestuursvoorzitter Pensioenfonds Detailhandel 

Door het bundelen van de krachten van de fondsen, zetten we weer een belangrijke stap op het gebied van duurzaam beleggen.” – Gérard Aben, Voorzitter Pensioenfonds Horeca & Catering 

Share Button