Kempen Global Impact Pool bereikt € 100 miljoen en ziet vraag sterk toenemen

De Kempen Global Impact Pool heeft de grens van € 100 miljoen aan beheerd vermogen doorbroken. De pool, gelanceerd in januari 2018, belegt uitsluitend in fondsen die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het klimaat daarbij streeft het naar een marktconform financieel rendement.

‘Wij zijn ontzettend trots dat we de mijlpaal van € 100 miljoen beheerd vermogen in een korte periode hebben behaald’ licht Marjoleine van der Peet, senior portfolio manager van de Kempen Global Impact Pool toe. ‘We zien een sterk verhoogde interesse van zowel institutionele als particuliere beleggers die naast financieel rendement óók aantoonbaar maatschappelijk rendement nastreven. Het vertrouwen dat we van onze klanten krijgen om te beleggen met impact geeft ons als team veel energie en we kijken dan ook met veel vertrouwen naar de toekomst.’

Impact tot op heden

De beleggingen van de Global Impact Pool bereiken meer dan 45 landen over de hele wereld; van Nederland tot Kenia, India en de VS. Door middel van de beleggingen in de pool is over het eerste beleggingsjaar 2018 11.000 ton aan CO2 emissies vermeden en wordt 28.000 MWH aan groene energie opgewekt. Dit staat gelijk aan de emissie van 2000 auto’s die een jaar lang rondrijden. Tevens bereiken de investeringen van de pool 140.000 lokale ondernemers en kleine boeren in ontwikkelingslanden, waar ook 700.000 kansarme mensen worden bereikt met sterk verbeterde en betrouwbare gezondheidszorg.1

Toegang tot impact beleggen

Om het beleggen met impact toegankelijk te maken voor haar klanten heeft Kempen in 2018 de Global Impact Pool gelanceerd. Deze pool investeert in high impact fondsen met als doel een positieve bijdrage te leveren aan vier thema’s: betaalbare en goede gezondheidszorg, betrouwbare financiële diensten, het verduurzamen van de voedselketen en betaalbare, duurzame energie. Impact resultaten worden specifiek gemeten aan de hand van vijf van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De pool streeft ernaar te investeren in landen met aanzienlijke hiaten in het behalen van deze SDG’s.

De Global Impact Pool maakt impactbeleggen toegankelijk en efficiënt door toegang te bieden tot impact fondsen die een hoge instapdrempel hanteren. Daarnaast biedt de Global Impact Pool met één belegging spreiding in een impact-portefeuille. Bijkomend voordeel is dat operationele uitdagingen, implementatiekwesties en het meten en managen van de beoogde impact door de belegger worden uitbesteed aan de pool.

Nieuwe investering

Kempen ziet de vraag naar impact investing onder beleggers toenemen, maar ook de investeringsmogelijkheden in de markt. Begin januari 2020 heeft de Global Impact Pool een nieuwe investering afgerond die zich volledig richt op het thema: financiële inclusie. Deze investering zet zich in voor waardig werk en economische groei door middel van het beschikbaar stellen van financiële diensten en verzekeringen aan dat deel van de wereldbevolking die daar nog beperkt toegang tot heeft.

’We zijn verheugd met de eerste resultaten van de impact pool en hopen door middel van de investeringen namens onze klanten meer kansarme mensen te bereiken en daarnaast een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat’ geeft Narina Mnatsakanian, senior portfolio manager van de Kempen Global Impact Pool aan. ‘De bereikte € 100 miljoen aan belegd vermogen is voor de pool een prachtige eerste mijlpaal. We streven naar een maximum omvang van € 400 tot € 600 miljoen.’

Share Button