Pensioenfonds KPN sluit aan bij ‘Localized Water Engagement’ van Sustainalytics

Pensioenfonds KPN sluit aan bij een engagementtraject van Sustainalytics gericht op het verbeteren van de ‘Water Footprint’ van een twintigtal bedrijven die gebruik maken van waterbassins in Zuid-Afrika (Vaal Bassin) en Brazilië (Tiëte Bassin). Het engagementtraject geeft invulling aan één van de drie MVB-speerpunten van het Pensioenfonds; ‘Watermanagement’, naast ‘Klimaattransitie’ en ‘Technologie voor een betere wereld’.

Aanstelling Sustainalytics

In 2019 heeft Pensioenfonds KPN verschillende stappen gezet om het MVB-beleid verder te concretiseren. Onderdeel daarvan is de aanstelling van Sustainalytics als ‘Engagement Provider’. Sinds eind 2019 voert Sustainalytics over de gehele aandelenportefeuille van het Pensioenfonds de engagementtrajecten uit, gericht op het naleven van relevante internationale conventies en standaarden zoals de UN Global Compact Principes en het verkleinen van de ESG-risico’s. Ook neemt het Pensioenfonds deel aan een al langer lopend thematisch engagementtraject gericht op de klimaattransitie bij staal- en cement-producerende bedrijven.

‘Localized Water Engagement’

Per eind april 2020 startte een nieuw thematisch engagementtraject gericht op het reduceren van de ‘Water Footprint’ van een twintigtal bedrijven die gebruik maken van waterbassins in Zuid-Afrika (Vaal Bassin) en Brazilië (Tiëte Bassin). Het engagementtraject geeft invulling aan het MVB-speerpunt; ‘Watermanagement’.

Een ‘Watercrisis’ vormt volgens het World Economic Forum één van de top-10 risico’s in de komende jaren [1]. Mede daarom ziet het Pensioenfonds ‘Watermanagement’ als een belangrijk MVB-thema.

Het engagementtraject is erop gericht om de benaderde bedrijven aan te sporen een bedrijfs-brede strategie te ontwikkelen om waterschaarste, watervervuiling en waterverbruik te adresseren.

Jan-Maarten van Osch, voorzitter van de beleggingscommissie: ‘Het engagementtraject sluit naadloos aan bij onze doelstelling om onze beleggingen te screenen op ESG-risico’s en bedrijven te bewegen richting een duurzamer bedrijfsmodel’.

Concrete Doelstellingen

Sustainalytics heeft als start van het engagementtraject een uitgebreide analyse uitgevoerd waarbij water gerelateerde risico’s in kaart zijn gebracht en de bassins en bedrijven zijn geselecteerd. Ook zijn KPI’s ontwikkeld om de voortgang van het engagementtraject te kunnen monitoren en daarover te kunnen rapporteren. De KPI’s zijn met name afgeleid van UN SDG 6; ‘Clean Water and Sanitation’ [2].

De KPI’s meten onder andere de door bedrijven geboekte vooruitgang ten aanzien van de vermindering van waterverbruik, de waterkwaliteit en de mate waarin bedrijven oog hebben voor de lokale omstandigheden die watercrises kunnen veroorzaken.

Pensioenfonds KPN zal de resultaten op kwartaalbasis monitoren en daarover rapporteren in het duurzaamheidsverslag.

Caspar Vlaar, bestuurder verantwoordelijk voor het MVB-beleid: ‘Wij merken dat het lastig is om concreet bij te dragen aan het thema ‘Watermanagement’. Het is simpelweg niet zo’n makkelijk investeerbaar thema. Met dit thematisch engagementtraject leveren wij een tastbare bijdrage om de prestaties van bedrijven te verbeteren’

Share Button