Investeer in zonne-energie uit de polder

Zonneweide Groetpolder B.V. realiseert in de Noord-Hollandse Groetpolder een zonnepark bestaande uit 49.815 panelen – samen goed voor 20.424 KWp vermogen. Een omvangrijk project dat hard nodig is om het aandeel duurzame energie in Nederland te vergroten. De twee initiatiefnemers, Jeroen de Heer en Gertjan Nobel ontwikkelen dit project op hun eigen grond, en zijn daarnaast betrokken bij het beheer van Windmolens Groetpolder. Nu de benodigde vergunningen, subsidies en contracten rond zijn kunnen de initiatiefnemers overgaan tot de uitvoering van hun plannen. U kunt nu profiteren van de opbrengsten van zonne-energie uit de polder. Investeer in Zonneweide Groetpolder, draag bij aan de energietransitie en ontvang 5% bruto rente met een looptijd van 7,5 jaar.

In 2019 was slechts 8,6% van het totale Nederlandse energieverbruik afkomstig uit duurzame bronnen. Zonneweide Groetpolder B.V wil ervoor zorgen dat meer huishoudens toegang hebben tot duurzame energie. Daarom realiseert Zonneweide Groetpolder B.V. (ZWGP) een zonnepark in de Groetpolder, gelegen in de kop van Noord-Holland.

De op het zuiden gerichte zonnepaneleninstallatie is met 49.815 panelen goed voor 20.424 KWp vermogen. Hiermee kunnen circa 5700 huishoudens gebruik maken van duurzame energie. In het najaar van 2019 hebben wij de benodigde vergunningen voor de aanleg en exploitatie verkregen, naast een beschikking voor de SDE+ subsidie eerder dit jaar. We ontwikkelen de installatie op de gronden van twee akkerbouwbedrijven waarin we tevens actief zijn. Profiteer ook van de opbrengsten van zonne-energie uit de polder.

Details:

Financieringsvorm Lening
Rente 5% (netto rendement na beheervergoeding 4,2%)
Looptijd 90 maanden
Achterstelling Achtergesteld aan bankfinanciering. 
Aflossing en rente Aflossing start per 1 april 2022  en vervolgens per kwartaal. 
Zekerheden Een tweede recht van hypotheek
Share Button