Opnieuw een recordbedrag aan duurzaam belegd vermogen in 2019 in België

Een nieuwe rapport naar het belang van duurzame investeringen in België toont een ongeziene groei. Duurzaamheid wint nog steeds aan belang in de financiële wereld en wordt weerspiegeld in het aantal duurzame financiële producten en hun volume. De huidige groei maakt indruk. Een samenwerking tussen de dienst Milieurapportering (MIRA) van de Vlaamse Milieumaatschappij, de Universiteit Antwerpen en Forum Ethibel, volgt veranderingen en trends in duurzaam beleggen en sparen op. In de cijfergegevens over het jaar 2019 zien we de grootste jaarlijkse groei in duurzame beleggingen en privaat bankieren sinds 1992 in België, het begin van de metingen. Duurzaam sparen daalt nog lichtjes, maar lijkt zich ondertussen te stabiliseren.

Duurzaam beleggen in België

In de vorige editie van dit rapport was er een opmerkelijke toename in het duurzaam belegd vermogen, in 2019 was deze stijging nog groter. Het duurzaam belegd vermogen steeg van 28 miljard euro naar een recordvolume van 48,6 miljard euro. Het aandeel van het duurzaam belegd vermogen in het totaal vermogen aan beleggingsfondsen steeg in 2019 van 14,5% naar 22,1%.

De sterke groei kan in eerste instantie verklaard worden door een sterk beursjaar in 2019, met een stijging van de aandelenprijzen en hogere volumes. Bovendien houdt de trend waarbij particuliere beleggers voor duurzame beleggingen kiezen aan. Tot slot leidde het ‘Towards Sustainability’-label (gelanceerd in het najaar van 2019) tot de ‘verduurzaming’ van een groot aantal beleggingsproducten op de Belgische markt.

Privaat bankieren in België

Duurzaam beleggen via private bankierdiensten neemt eveneens sterk toe en kende een groei van 46% in 2019 in vergelijking met 2018. Met een volume van net geen 28 miljard euro lijken private bankiers de interesse van welgestelde beleggers voor duurzame en gestandaardiseerde duurzame beleggingsproducten aan te wakkeren.

Duurzaam sparen in België

Hoewel duurzame beleggingen sterk groeien, blijft het duurzaam spaarvolume dalen in 2019. De daling blijft weliswaar beperkt tot 0,4% in vergelijking met 2018 en het duurzaam spaarvolume bedraagt 2,43 miljard euro (2,44 miljard in 2018) of 0,77% van het totaal gespaarde vermogen. Dit is het laagste aandeel en laagste volume sinds de piek in 2014.

Ontwikkelingen en trends in verband met duurzame investeringen

Elk jaar belicht het rapport enkele recente ontwikkelingen in duurzaam investeren.

Om je als belegger te kunnen verdiepen in duurzaamheid is informatie hierover noodzakelijk. Desalniettemin is het voor de particulier vaak nog erg moeilijk om de duurzaamheid van bedrijven in kaart te brengen en lijkt deze kennis voorbehouden aan dataleveranciers. Twee grote spelers maken ondertussen de duurzaamheidsprofielen van grote internationale bedrijven publiek beschikbaar, om de transparantie hierin te vergroten.

De definitie van duurzaamheid is echter niet eenduidig en elke investeerder hecht in verschillende mate belang aan duurzame beleggingen alsook aan duurzame thema’s zoals goed bestuur, sociale integratie, klimaat en duurzame economie. De verscheidenheid aan beleggers en hun interesse wordt weergegeven in de resultaten van een duurzaamheidsscan, ontwikkeld door Forum Ethibel en Van Lanschot Bankiers.

Meer transparantie wordt bovendien bekrachtigd door het groeiende belang aan duurzaamheidslabels, zoals het ‘Towards Sustainability’-label. De studie maakt een vergelijking van de verschillende labels en de thema’s en strategieën waarop ze focussen.

De markt blijft in beweging en nieuwe producten en spelers die zich als duurzaam profileren verschijnen. Met een recent verkregen bankenlicentie is ‘NewB’ de jongste ‘speler’ in de rij. Dit kan in de toekomst een positieve impact hebben op het duurzaam belegd en gespaarde vermogen.

Bovendien is er ook steeds meer aandacht voor duurzaamheid op internationaal niveau en speelt de Europese Commissie hierin een voortrekkersrol. Europa werkt bijvoorbeeld aan een groene taxonomie, een referentiekader om ecologische economische activiteiten te duiden, transparantie te versterken en greenwashing tegen te gaan.

Tot slot vinden alle recente ontwikkelingen plaats in ongeziene tijden. De COVID-19 pandemie beheerst het dagelijkse leven en wordt besproken in deze studie. Financiële markten worden erdoor beïnvloed, beleggers passen zich aan en heel wat nieuwe en jonge beleggers zetten hun eerste stappen op de beurs.

Share Button