Extra inzicht ABN AMRO-klanten in duurzaamheidsimpact beleggingen

Bron
ABN AMRO

ABN AMRO gaat zijn beleggingsadvies- en vermogensbeheerklanten periodiek uitgebreid inzicht geven in de duurzaamheidsimpact van hun beleggingen. De bank zet zo een volgende stap in de beweging naar steeds duurzamere beleggingen, die het enkele jaren geleden heeft ingezet. ABN AMRO-klanten met vermogensbeheer en beleggingsadvies ontvangen vanaf oktober ieder kwartaal informatie over de niet-financiële impact van hun beleggingsportefeuille.

Aan de hand van zogeheten non-financial reporting (NFR) maakt ABN AMRO voortaan ieder kwartaal op portefeuilleniveau inzichtelijk wat de duurzame prestaties zijn van de beleggingen van de klant. Eran Habets, managing director Products & Solutions bij ABN AMRO MeesPierson: “De stap die ABN AMRO maakt, past bij de leidende rol die de bank de afgelopen jaren heeft genomen op duurzaamheidsgebied. Klanten krijgen met deze NFR-kwartaalrapportages een beeld van de duurzame prestaties van hun beleggingen. Dat leidt tot meer bewustwording bij klant én adviseur, waar zij vervolgens ook verder over in gesprek kunnen gaan. Zodat bank en belegger samen kunnen werken aan een betere wereld, ook voor toekomstige generaties.

Persoonlijk en tastbaar inzicht in de daadwerkelijke impact

Duurzaamheid van beleggingen is de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen voor ABN AMRO én zijn klanten. “Naast het financiële rendement willen klanten dat hun (duurzame) beleggingen ook echt een bijdrage leveren aan de maatschappij. ABN AMRO speelt in op die behoefte, ook omdat die aansluit bij de bankbrede strategie om de omschakeling naar duurzaamheid te versnellen. De NFR-rapportages geven hier op een heel persoonlijke en tastbare manier invulling aan. Zodat te midden van alle veranderingen een goed beeld ontstaat van de daadwerkelijke impact op de beleggingsportefeuille van de klant.”, aldus Habets.

Inhoud NFR-rapportages

De NFR-rapportages van ABN AMRO zullen op een overzichtelijke manier onder meer informatie bevatten over het ESG-risico van een beleggingsportefeuille, maar ook over de bijdrage van de beleggingen aan het behalen van het 2-gradenscenario van het Klimaatakkoord van Parijs. Ook de voortgang op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zullen deel uitmaken van de kwartaalrapportages. Daarnaast licht ABN AMRO elk kwartaal een ontwikkelingsdoel uit om klanten meer inzicht te geven in hoe de portefeuille bijdraagt aan dit doel, bijvoorbeeld verantwoorde consumptie en productie.

Meer informatie over de onderwerpen en hoe deze terug komen in de portefeuille, is te vinden op www.abnamro.nl/duurzaamheidsrapportage .

Share Button