Achmea doet beleggingen in olie- en gassector verder in de ban

Bron
Achmea

Achmea heeft haar beleggingsbeleid per 1 januari 2021 verder aangescherpt: beleggingen in vervuilende en CO2-intensieve bedrijven worden verder afgebouwd. Bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit kolen, de winning van teerzandolie, arctische olie/-gas of uit schalieolie/-gas, sluiten we voortaan uit. En Achmea gaat met de bedrijven die nog minimale omzet halen uit deze vervuilende industrie aanvullend in gesprek om te zorgen dat zij ook bewegen richting volledig CO2 neutrale oplossingen.

Achmea, het coöperatieve verzekeringsbedrijf met sterke merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis, wil bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Uiteindelijk passen alleen investeringen in klimaatvriendelijke bedrijven bij deze missie. Achmea kondigde vorig jaar al aan niet langer te beleggen in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet halen uit kolen of de winning uit teerzandolie. Nu scherpen we dit aan naar 5%. Daarnaast geldt deze grens nu ook voor omzet uit arctische olie/-gas en schalieolie/gas.

Nieuw engagementtraject

Onze grootste inspanning binnen ons MVB beleid is gericht op engagement met bedrijven, zodat ook zij gaan bijdragen aan de energietransitie, passend bij de ambitie van Achmea. We kiezen er daarom voor om de bedrijven die nog voor een minimaal deel omzet halen uit olie en gas juist wel in portefeuille te houden. En om het aangescherpte beleid kracht bij te zetten starten wij aanvullend met een nieuw engagementtraject.

Transitie naar duurzaam

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Achmea wil bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Uiteindelijk passen alleen investeringen in klimaatvriendelijke bedrijven bij deze missie. Wij zien de schade en overlast door klimaatverandering ingrijpend toenemen. Daarom willen we uiteindelijk alleen blijven beleggen in ondernemingen die een duidelijk verduurzamingsbeleid hebben én in bedrijven die actief bijdragen aan de energietransitie.”

Share Button