Waar staat ABN AMRO op de route naar Parijs?

Bron
ABN AMRO

Vandaag publiceerde ABN AMRO een klimaatrapport waarin de bank aangeeft welke route nog afgelegd moet worden om bij te dragen aan de wereldwijde klimaatdoelen. Want waar staat ABN AMRO eigenlijk precies? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden zijn meetmethodes in de maak.

In de publicatie ‘Guiding a bank’s portfolio to Paris’ kun je lezen hoe we ons inzetten voor het klimaat, in onze eigen bedrijfsvoering en samen met onze klanten. De artikelen in de publicatie laten zien hoe we meten, waar we staan, en welke doelen we stellen in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs. Je leest wat we al hebben gedaan en welke uitdagingen er nog zijn voor de toekomst.

Zo is te lezen welke initiatieven we samen met onze klanten nemen op het gebied van klimaat. Bijvoorbeeld met huizenbezitters die bij ons een hypotheek hebben. Voorlichting over en financiering van energiebesparende oplossingen zoals isolatie, duurzame verwarming en -energie voor die woningen kunnen aanzienlijk bijdragen aan een algehele vermindering van de CO2-uitstoot.

Met Missie 2030 willen we dat al het door ons gefinancierde vastgoed gemiddeld een energielabel A scoort. We helpen hypotheekklanten  nu door inzichtelijk te maken welke energiebesparende maatregelen ze kunnen nemen, wat de kosten en de mogelijke opbrengsten bedragen, en welke subsidies er beschikbaar zijn. En ook zakelijke klanten helpen we met het verduurzamen van hun bedrijfspand.

Daarnaast zetten we steeds grotere stappen op het gebied van hernieuwbare energie. Eind 2020 bestond 21 procent van de energieportefeuille van de bank uit hernieuwbare energie en we willen dit uitbreiden tot 45 procent in 2024. Verder beleggen onze klanten steeds vaker duurzaam, eind 2020 voor meer dan 26 miljard euro. Tegelijkertijd werken we als bank ook aan de verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering, door de uitstoot van gebouwen en reisbewegingen steeds verder te beperken.

Meten is weten

Maar zijn we wel goed onderweg om daarmee de klimaatdoelen van Parijs te halen? Om dat inzichtelijk te maken werkt ABN AMRO mee aan de ontwikkeling van meetmethodes. Methodes waarmee financiële instellingen kunnen zien of zij samen met hun klanten op schema liggen.

Daarvoor zijn we in 2018 een samenwerking aangegaan met het Science Based Targets initiative for Financial Institutions. Dit samenwerkingsverband stimuleert financiële instellingen om meetbare doelen te formuleren om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius te houden, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs.

Jan Raes, Global Sustainability Advisor bij ABN AMRO, is enthousiast over de samenwerking: “Financiële instellingen, waaronder ABN AMRO, kunnen met deze aanpak meten in hoeverre hun lening- en investeringsportefeuilles bijdragen aan de wereldwijde klimaatdoelen. Ze helpen ons bij het bepalen hoe we op de beste manier samen met onze klanten invulling kunnen geven aan deze doelen en welke acties en afspraken er nodig zijn om deze doelen te halen.”

“Het vastleggen van onze inspanningen doen we niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor de ons omringende organisaties en instanties. De geleerde lessen, systematiek of meetsystemen kunnen door elke andere organisatie in de financiële sector zo worden overgenomen (right-to-copy).”

Share Button