Universiteiten gaan pensioenfonds ABP adviseren over duurzaam beleggen

De Nederlandse universiteiten stellen een wetenschappelijke expertgroep in om pensioenfonds ABP te adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen. De expertgroep is het resultaat van gesprekken tussen de universiteiten en het ABP. Deze gesprekken volgden op de oproep van universitair medewerkers om pensioengeld meer duurzaam te beleggen. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten: “Een terechte oproep. Universiteiten en wetenschappers zijn dagelijks bezig met de toekomst. Of het nu gaat om het opleiden van jonge mensen of het onderzoek doen naar maatschappelijke uitdagingen; wij willen een drijvende kracht van vooruitgang zijn”. 

De experts worden gevraagd twee keer per jaar advies uit te brengen over het gevoerde beleggingsbeleid van het ABP, zowel ten aanzien van de realisatie, als over de geplande stappen daarin. Voor deze adviezen zullen de experts aansluiten bij de methodiek van science based targets en transitiepaden die passen bij de te bereiken doelen voor duurzame ontwikkeling: de VN Sustainable Development Goals.

Lees hier de brief van de VSNU aan het bestuur van ABP over de expertgroep.

Share Button