Investeer in Agradu: voorloper in subsidievrije productie van groengas

Agradu staat voor Agrarisch Duurzaam. Het bedrijf bouwt. beheert en exploiteert installaties die hernieuwbaar gas produceren. Ze hebben drie eigen installaties en beheren er twee van derden, waarin mest en restproducten worden gebruikt die niet geschikt zijn voor consumptie. Met de productie van biogas kan er een duurzaam alternatief worden geboden voor aardgas uit fossiele bronnen. Investeer in Agradu tegen 6,7% nettorente met een looptijd van 5 jaar.

Agradu is specialist op het gebied van subsidievrije productie en verlenen diensten voor de productie van hernieuwbaar gas. Sinds 2010 wordt hernieuwbaar gas in de Nederlandse markt geproduceerd voor huishoudens en kantoren als aardgasvervanger. In 2019 begon Agradu met een alternatieve route, waarbij het hernieuwbare gas wordt geproduceerd voor de transportsector (als CNG en straks ook als Bio-LNG). Dit kan volledig zonder exploitatiesubsidies zoals de SDE.

In 2019 was 30% van de productie ‘ongesubsidieerd’ (zonder SDE-gelden). In 2021 zal dat 80% zijn. De opbrengsten zijn hoger dan bij een gesubsidieerde productie. Het nadeel van ongesubsidieerde productie is dat het niet vooraf maar achteraf, per kwartaal, wordt uitbetaald. Daarom heeft de ondernemer cashflow nodig. Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in verdere groei en optimalisatie van het bedrijf.

De ondernemer wil voor bovenstaande plannen graag € 900.000 ophalen bij de crowd.

Investeer in Agradu tegen 6,7% nettorente met een looptijd van 5 jaar en draag bij aan een duurzaam alternatief voor aardgas uit fossiele bronnen.

Financieringsvorm Lening € 900.000
Bruto rente 7,5% (nettorente 6,7% na aftrek beheervergoeding van 0,8%)
Looptijd 5 jaar
Achterstelling Gelijk in rang met eerste OPC-crowd m.b.t. kasstromen, geen gedeelde zekerheden. Geen achterstelling aan toekomstige (bank)financiering
Aflossing en rente Per kwartaal, aanvang op 1 januari 2022
Zekerheden Tweede pandrecht op vorderingen, roerende zaken van Agradu BV en Agradu Biogas BV. Eerste pandrecht op aandelen in Agradu BV (60%) en verpanding aandelen Agradu Biogas BV (100%)
Share Button