Vijf vragen over de impact van de nieuwe duurzaamheidsstrategie van DNB

Bron
DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe duurzaamheidsstrategie. Vijf vragen over de gevolgen voor de economie, de financiële sector en consumenten.

1. DNB komt met een nieuwe duurzaamheidsstrategie. Wat is nieuw?

De klimaatverandering en de transitie naar een duurzame samenleving zijn grote en kostbare trajecten. Met de nieuwe duurzaamheidsstrategie maakt DNB concreet waar we over vier jaar willen staan. In 2025 wil DNB duurzaamheid hebben geïntegreerd in alle taken en in de eigen organisatie – dit alles in samenwerking met de sector, internationale organisaties en duurzaamheidsexperts. De coördinatie van de uitvoering van de strategie is in handen van een nieuw Sustainable Finance Office.

2. De financiële sector is actief bezig met duurzame financiering. Wat gebeurt daar?

Duurzaamheidsrisico’s worden serieus genomen in de financiële sector. De sector werkt op dit terrein goed samen, bijvoorbeeld binnen het Platform voor Duurzame Financiering. Daar wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld, onderzoek gedaan en nieuwe projecten opgestart. Voor diverse thema’s: klimaatrisico’s, het verlies aan biodiversiteit, SDG-impactmeting en het mobiliseren van duurzame financiering.

3. Wat doet DNB om de verduurzaming van de economie verder te stimuleren?

DNB doet onderzoek en geeft advies aan de overheid. In het toezicht is de beheersing van klimaat- en milieurisico’s door de financiële sector een speerpunt. Ook is het streven de CO2-uitstoot van het betalen te verlagen en ervoor te zorgen dat betaalmiddelen toegankelijk zijn voor iedereen. Waar mogelijk draagt DNB bij aan betere standaarden en regelgeving voor duurzaamheid. Tegelijkertijd zet DNB zich in voor de vergroening van het monetaire beleid van de ECB. Verder verduurzaamt DNB de eigen beleggingen en bedrijfsvoering om bij te dragen aan een duurzame economie.

4. DNB houdt toezicht op banken, pensioenfondsen, trustkantoren en andere financiële instellingen. Wat betekent de nieuwe strategie voor hen?

DNB verwacht dat financiële instellingen kennis hebben van duurzaamheidsrisico’s en de beheersing daarvan op orde hebben. Daar doet DNB regelmatig onderzoek naar. DNB toetst bestuurders van instellingen op geschiktheid en weegt kennis van duurzaamheid mee. Verder gaat DNB samen met de instellingen op zoek naar manieren om duurzame financiering beter op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld door pilots met de sector.

5. Wat merken consumenten hiervan uiteindelijk? Krijgen mensen bijvoorbeeld makkelijker leningen voor de verduurzaming van hun huis? Of kunnen ze zich verzekeren tegen de risico’s van klimaatverandering?

Het is belangrijk dat iedereen duidelijke informatie kan krijgen over de duurzaamheid van bedrijven, en vervuilende producten worden duurder door CO2-beprijzing. Zo kan iedereen zelf keuzes maken en gaat het ook echt lonen om jouw huis te verduurzamen of een elektrische auto te kopen.

Share Button