Zorg- en welzijnsorganisaties zijn fossiele investeringen PFZW goed beu

Vandaag hebben werknemers van Slachtofferhulp NL, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Deventer ziekenhuis, HVO-Querido en de welzijnssectorbreed in gezamenlijkheid hun petities aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in Zeist overhandigd. Reden: investeringen in fossiel staan haaks op zorg en welzijn.

De klimaatcrisis impliceert óók een gezondheids- en welzijnscrisis. Door gebruik van fossiele brandstoffen warmt de aarde op. De daarmee gepaard gaande hittegolven en overstromingen vormen in toenemende mate een bedreiging voor de volksgezondheid, óók in Nederland. Daarnaast gaat het gebruik van fossiele brandstoffen gepaard met uitstoot van fijnstof en luchtvervuiling. Wereldwijd heeft dit honderdduizenden vermijdbare doden tot gevolg. Klimaatverandering beïnvloedt ook ons welzijn. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat meer dan 75% van de volwassen Nederlanders zich zorgen maakt over klimaatverandering. Wereldwijd geldt dit voor 84% van de jongeren en meer dan de helft voelt zich er verdrietig, angstig, boos, schuldig of machteloos over.

Klimaatcrisis treft kwetsbare groepen als eerste

Zoals bij elke crisis treft de klimaatcrisis gemarginaliseerde groepen het hardst. Denk aan mensen die leven in armoede of mensen met fysieke beperkingen: zij hebben minder sociaal, mentaal, fysiek en/of financieel kapitaal om extreme hitte of overstroming te overleven. Maar ook (jonge) kinderen, zwangere vrouwen en ouderen behoren tot de risicogroepen. Zo hebben kinderen die opgroeien of naar school gaan in gebieden met verkeer gerelateerde luchtvervuiling vaker last van luchtwegen en allergieën en een vijf keer grotere kans op zwakke longen. De door de klimaatcrisis ontstane voedsel- en watertekorten en het extreme weer leiden daarnaast tot een toename van armoede, ongelijkheid, agressie en geweld. En uiteindelijk tot ontwrichting en het uiteenvallen van de samenleving.

PFZW investeert maar liefst 4,2 miljard in fossiel

Het Nederlandse pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) voorziet 2,6 miljoen medewerkers in zorg en welzijn van pensioen, nu en in de toekomst. Ondanks dat alarmerende rapporten van wetenschappers zich opstapelen, kiest PFZW ervoor om 4,2 miljard in fossiele brandstoffen te blijven investeren. Zorg- en welzijnswerkers zijn dit beu en vinden dat de fossiele investeringen van PFZW haaks staan op de ethische beroepscodes waar zij aan gebonden zijn; onder meer de doelgroepen voor wie zij werken worden onevenredig hard getroffen.

Stop met engagement naar fossiel, engageer met al het leven op aarde

Het argument van PFZW dat zij met haar investeringen invloed uit wil oefenen op fossiele bedrijven, snijdt geen hout. Decennialang geëngageerd kritisch aandeelhouderschap heeft niets opgeleverd. PFZW geeft olie- en gasbedrijven twee jaar de tijd om een klimaatplan op te stellen. Deze bedrijven zijn echter al jarenlang niet met overtuigende plannen gekomen, en verhogen zelfs hun productie. Fossiele bedrijven zijn niet gestopt of geminderd, maar winnen meer fossiele brandstoffen dan ooit met alle gevolgen van dien. Dit is dus twee jaar te lang. Twee jaar voor uitstel en ‘greenwashing’. Er is inmiddels nauwelijks nog een klimaatwetenschapper te vinden die denkt dat we nog onder de anderhalve graad opwarming kunnen blijven. Divesteren uit fossiel is de enige manier om de druk op fossiele bedrijven op te voeren. Alleen dan kunnen we de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis nog verminderen en verzachten, de mensen voor wie wij werken beschermen en de schoonheid van deze planeet doorgeven aan onze kinderen.

Praten terwijl de uitstoot van broeikasgassen door blijft gaan

Al een aantal jaren zijn zorg- en welzijnsmedewerkers in gesprek met PFZW: er zijn diverse petities aangeboden maar ook bezetten Extinction Rebellion en Christian Climate Action driemaal vreedzaam de lobby met bezorgde zorg- en welzijnsmedewerkers, artsen en predikanten. Op 22 april 2022 was er een grote legale manifestatie Too little too late bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn georganiseerd door Groen Pensioen, Extinction Rebellion en Christian Climate Action met talloze sprekers en bezoekers.

Share Button