2020 Het jaar van de duurzame belegger?

We hebben er een aantal decennia op moeten wachten, maar 2020 lijkt het jaar van de duurzame belegger te worden.

Nu hebben duurzame beleggers nooit echt te klagen gehad. Hoewel reguliere beleggers soms denken dat duurzaam beleggen minder goed rendeert, blijkt dit niet uit de feiten. Tal van onderzoeken wijzen op gelijkwaardige rendementen, zowel in de theorie als in de praktijk. (Bron: Bron: IMF Global Financial Stability Report, oktober 2019 – hoofdstuk 6.) Er zijn wel jaren geweest dat duurzame portefeuilles het minder deden, maar dit werd dan altijd gecompenseerd in de jaren daarna. Ook is de afgelopen tien jaar de omvang van het duurzaam belegde vermogen gestaag gegroeid, en in de afgelopen jaren extra sterk. (Bron: Bloomberg-bericht ‘Global Sustainable Investments Rise 34 Percent to $30.7 Trillion’, april 2019.)

Aandacht vanuit Brussel

Waarom wordt 2020 dan speciaal goed voor duurzaam beleggen? Dat komt door nieuwe regelgeving. Het Europees Parlement heeft namelijk enkele wetten aangenomen die duurzame beleggingen een wettelijk kader geven. Moeten we daar nu zo blij mee zijn? In eerste instantie was ik niet enthousiast. Waarom zou duurzaam beleggen een wettelijk kader nodig hebben? Duurzame beleggers, waaronder vermogensbeheerders en fondshuizen, bepalen al decennia zelf wat wel werkt en wat niet. Daarnaast heeft duurzaam beleggen ook een ethisch aspect: wat is ‘goed’, en wat minder ‘goed’? Politiek en ethiek zijn niet altijd een goede combinatie, leert de ervaring. Kortom: duurzame beleggers zijn heel goed zelf in staat om te bepalen wat duurzaam is en wat niet.

Erkenning telt…

Toch zien we twee belangrijke pluspunten in dit wettelijke kader, het ene op het gebied van erkenning en het andere op het gebied van waardering. In het feit dat de Europese Commissie wetgeving op het gebied van duurzaam beleggen heeft ontwikkeld (en het Europese Parlement die heeft aangenomen) zit erkenning voor het werk van duurzame beleggers. Niet alleen in de wet zelf, vooral ook in de achterliggende gedachte. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn van mening dat beleggingen impact hebben op de economie en de maatschappij. Duurzaam beleggen is een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzamere economie, staat in een verklaring. Duurzame beleggers wisten dat natuurlijk al, en daarom doen ze dat ook. Maar het is bijzonder als de Europese Commissie dat bevestigt. (Bron: Europese Commissie, ‘Actieplan duurzame groei financieren’, 2018.) Waar duurzame beleggers jarenlang in de marge aan het werk waren − tenminste, zo voelde dat soms – worden duurzame beleggers nu op een voetstuk geplaatst. Deze beleggers doen er dus toe.

… en ook waardering positief

Het andere pluspunt hangt samen met het basisprincipe van beleggen: dat vraag en aanbod de koersen bepalen. Met de nieuwe wetgeving wil de Europese Commissie stimuleren dat beleggers meer geld investeren in duurzame activiteiten. Voor duurzame bedrijven wordt het nu makkelijker om kapitaal aan te trekken om duurzaam te ondernemen. Duurzame beleggers die al belegd zijn in die duurzame activiteiten, zullen zien dat er meer vraag komt naar hun type beleggingen. Dit heeft logischerwijs een positief effect op de koersen van die beleggingen. Meer beleggers met interesse (en belangen) in duurzame bedrijven zal de beurswaardering van deze bedrijven verhogen. Een deel van de wetgeving wordt pas in 2021 van kracht maar het lijkt ons onwaarschijnlijk dat reguliere beleggers tot volgend jaar wachten om ook (meer) te beleggen in duurzame bedrijven. 2020 kan volgens ons dus een goed jaar worden voor duurzame aandelen. Een aanwijzing in die richting hebben we vorig jaar al gezien in de stijging van de koersen van bedrijven die actief zijn in hernieuwbare energie. De S&P Global Clean Energy-index behaalde in 2019 namelijk een rendement van 47% (dividenden netto herbelegd, in euro’s). Dat is aanzienlijk meer dan de 30% voor de wereldindex.

Ook rendement, maar vooral verduurzaming relevant

Financieel rendement is natuurlijk ook voor duurzame beleggers relevant. En erkenning is altijd fijn om te krijgen. Maar duurzame beleggers willen uiteindelijk bijdragen aan de verduurzaming van de economie en de maatschappij. Of dat in 2020 al gaat gebeuren, is niet te garanderen, maar erkenning voor alle inspanningen en extra vermogen om in te zetten voor verduurzaming, helpt natuurlijk wel.

Het ‘Actieplan duurzame groei financieren’

  • Het sturen van kapitaalstromen naar duurzame investeringen
  • Het beheersen van de financiële risico’s die ontstaan door de klimaatontwrichting
  • Het ondersteunen en stimuleren van bedrijven en financiële instellingen om de focus op de lange termijn te versterken en transparantie te verbeteren.

Om deze doelen te realiseren, voert de Europese Commissie regelgeving in. Sommige onderdelen daarvan zijn al vastgelegd in wetten, die in 2020 of 2021 van kracht worden:

  • Een ‘taxonomie’ (lijst met begrippen); deze definieert de ‘duurzame’ activiteiten van bedrijven. 
  • Een Europees Ecolabel. Dit moet het makkelijker maken voor beleggers om te investeren in duurzame (vooral milieuvriendelijker) bedrijven.
  • De inventarisatie van de duurzaamheidsvoorkeuren van beleggers bij beleggingsadvies en vermogensbeheer. 
  • Transparantie van beleggingsinstellingen over de wijze waarop deze de duurzaamheidsrisico’s in kaart brengen – binnen hun processen maar ook voor hun producten.

Meer informatie vind je op de site van de Europese Commissie.

Jochen Harkema, Analist Duurzaam Beleggen bij ING. Co-auteur van het boek ‘Duurzaam beleggen voor dummies

Share Button