BlackRock geeft duurzaamheid het laatste zetje richting mainstream

Duurzaam beleggen is sterk in opkomst en het is goed mogelijk dat BlackRock recent het laatste zetje richting mainstream heeft gegeven. CEO Larry Fink maakte in zijn jaarlijkse open brief duidelijk dat klimaatverandering een ieders aandacht verdient. Bedrijven en overheden dienen stappen te nemen, maar Fink kondigde ook aan dat ’s werelds grootste vermogensbeheerders haar portefeuilles gaat verduurzamen. In welke mate is de vraag, evenals de reactie van andere vooraanstaande vermogensbeheerders.

Duurzaam beleggen begint mainstream te worden. Zo werd eerder deze maand nog eens goed duidelijk met de publicatie van de open brief van BlackRock’s CEO Larry Fink. Inmiddels is het een goed gebruik van Fink geworden om het jaar af te trappen met het publiceren van een brief gericht aan de top van het wereldwijde bedrijfsleven. Zo waarschuwde hij eerder voor kortetermijndenken en politieke disfunctie, en pleitte hij ervoor dat bedrijven een grotere bijdrage moeten aan de maatschappij.

Klimaatverandering

Speciale aandacht is er dit jaar voor klimaatverandering. Cliënten wereldwijd brengen het onderwerp ter sprake bij BlackRock, aldus Fink. Zij benaderen ’s werelds grootste vermogensbeheerders met vragen wat de risico’s en gevolgen zijn van klimaatverandering en hoe zij hun portefeuilles daarop moeten aanpassen.

Volgens Fink leiden deze vragen “tot een ingrijpende herbeoordeling van risico en beleggingswaarde. En omdat toekomstig risico op de kapitaalmarkten naar voren wordt getrokken, zien we dat de veranderingen in de kapitaalallocaties sneller optreden dan de klimaatveranderingen zelf. In de nabije toekomst – en sneller dan de meesten verwachten – zal er een ingrijpende verschuiving in de allocatie van kapitaal plaatsvinden.”

Significante invloed
Het is ontegenzeggelijk een positief teken wanneer een partij als BlackRock een prominentere plek in haar beleggingsoverwegingen inruimt voor het onderwerp. Immers, met een belegd vermogen van meer dan 7 biljoen dollar was het bedrijf per eind 2019 de grootste vermogensbeheerder ter wereld. De invloed die de onderneming kan uitoefenen op bedrijven en overheden is daarmee significant.

Nu roept de boodschap van BlackRock wel de vraag wat de drijfveer is achter het initiatief. Komt het voort uit de intrinsieke overtuiging van BlackRock dat portefeuilles waarin duurzaamheid en klimaatoverwegingen geïntegreerd zijn voor beleggers betere voor risico gecorrigeerde rendementen kunnen opleveren? Of is het een zet vanuit commerciële overwegingen? Niet voor niets duidt Fink erop dat klanten wereldwijd het onderwerp ter tafel brengen.

Reacties tweeledig
De reacties op de brief van Fink waren dan ook tweeledig. Aan de ene kant waren er positieve geluiden te horen die er min of meer op neer komen dat de stap van deze vermogensbeheer mastodont werd verwelkomd. Aan de andere kant waren ook kritische geluiden te horen. Zo werd beweerd dat het nu verkondigde geluid niet nieuw is, maar dat BlackRock tot op heden niet heeft geleverd op het gebied van duurzaamheid.

Deze keer lijkt BlackRock in ieder geval door te pakken. Tegelijkertijd met de brief aan CEO’s, publiceerde het bedrijf een open brief aan haar klanten met daarin concrete stappen die worden genomen. Duurzaamheid wordt tot een integraal onderdeel gemaakt bij de samenstelling van portefeuilles en het risicobeheer, er zullen meer duurzame producten worden geïntroduceerd, beleggingen in thermische kolenbedrijven worden uitgesloten en het bedrijf zal transparanter rapporteren over haar contacten met bedrijven en haar stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen.

Ruimte voor verbetering
Ruimte voor verduurzaming van het productaanbod is er in ieder geval. Een nadere blik op BlackRock’s aanbod van in Europa van actief beheerde aandelenfondsen leert dat het gemiddelde voor de 96 verschillende fondsen op 3,11 Globes ligt op basis van de Morningstar Sustainability Rating. Dit is slechts nipt boven het door de rating methodologie gedicteerde gemiddelde van 3 Globes. Dat oogt redelijk, maar biedt zeker ruimte voor verbetering. Echter, over het algemeen hebben deze fondsen nog wel een licht hogere blootstelling aan bedrijven die actief zijn op het gebied van controversiële producten of diensten, zoals alcohol, tabak en thermische kolen.

Met de recente beloftes weet BlackRock de schijnwerpers op zich gericht. Het wordt dan ook interessant om te zien hoe door de toegenomen aandacht voor duurzaamheid de portefeuilles van de BlackRock fondsen zullen gaan evolueren. Dat zal echter niet de enige interessante ontwikkeling zijn die het verdient om in de gaten te houden. Ook de reacties van andere vooraanstaande vermogensbeheerders zijn het waard om te volgen. Gaan zij, voor zover ze dat al niet deden, ook in toenemende mate duurzaamheid in het beleggingsproces integreren, bestaande producten verduurzamen of nieuwe duurzame producten introduceren?

Ronald van Genderen, Manager Research Analyst bij Morningstar

Share Button