Het crowdfunding geld klotst tegen de plinten

8 november vierde Evenement HIER opgewekt haar eerste lustrum in de Fokkerterminal in Den Haag. Op onze stand was het druk. Crowdfunding van duurzame energieprojecten is sterk in opkomst. Het geld klotst tegen de plinten.

Ik mocht zelf als expert deelnemen aan twee sessies, waarvan er één over het financieren van duurzame energieprojecten ging. Dat deed ik samen met het Fries energiefonds FSFE. Tijdens de sessie en op onze stand werd door veel lokale energie-initiatieven gesteld dat hun projecten niet gefinancierd worden door de banken. Tegelijkertijd hoor ik van veel banken en provinciale fondsen dat er nauwelijks goede projecten zijn. Hoe kan dat toch?

Zoals altijd ligt de waarheid in het midden. Banken en fondsen hebben geld zat en geven het graag uit. Lokale initiatieven hebben ideeën te over en een grote geldbehoefte. Het knelpunt zit vooral in het feit dat veel ontwikkelaars geld willen ophalen voor projecten die de ideefase nog niet zijn ontstegen. Of ze zitten nog in de planfase zonder dat er al degelijk onderzoek is gedaan naar financiële en technische haalbaarheid. Of de ontwikkelaar denkt dat ie het ei van Columbus heeft en wil helemaal niets kwijt over het project. Banken willen een goed onderbouwd plan, een businesscase waarbij de berekeningen kloppen en die waar mogelijk volledig onderbouwd is met offertes en contracten. De businesscase moet ook aantonen dat aan rente en aflossing kan worden voldaan. Ze willen iets kunnen toetsen en bij alleen een goed verhaal is dat best lastig.

Met Greencrowd lopen wij hier zelf ook regelmatig tegenaan. De ene na de andere idealist meldt zich bij ons voor financiering en ze hebben altijd een goed verhaal. Per maand krijgen we tussen de twintig en dertig financieringsaanvragen. Hiervan wordt zeker twee derde meteen afgewezen en met de rest gaan we serieus aan de slag. Uiteindelijk blijven er doorgaans maar één of twee en een hele enkele keer drie projecten per maand over die we echt gaan financieren.

Wij kunnen een project binnen een dag online hebben wanneer alles in één keer goed en volledig wordt aangeleverd. De gemiddelde doorlooptijd is echter vier weken en er zijn projecten waar het wel drie maanden duurt. Dit is nog steeds sneller dan bij een bank. Bij dit soort projecten zijn wij zelf dan feitelijk een deel van het project aan het ontwikkelen omdat er nog geen goede offertes zijn of geen contract met een energiebedrijf is. Het komt helaas ook voor dat ze uiteindelijk toch niet online komen.

Recent hadden we nog een project waarbij een zzp-er drie of vier windturbines wilde kopen van 2 tot 3 MW per stuk. Het aantal en de vermogens verschilden tijdens de verschillende gesprekken. Helaas kwam er geen enkele onderbouwing of bewijslast. Meneer wilde natuurlijk wel financiering en nam het ons kwalijk dat we niet met hem verder gingen. Waarschijnlijk draaien zijn windmolens alleen op gebakken lucht.

Er is geld genoeg en er zijn genoeg projecten. Ze moeten vaak alleen een zetje in de goede richting krijgen. 18 november werd ook de Lokale Energie Monitor gepubliceerd. Hieruit blijkt gelukkig dat lokale energie-initiatieven steeds vaker hun projecten gefinancierd en gerealiseerd krijgen. Het Evenement HIER opgewekt heeft hier een flinke bijdrage aan geleverd. Wanneer het evenement volgend jaar projectontwikkeling en -financiering als thema neemt, weet ik zeker dat er de jaren erna nog meer duurzame energieprojecten bij zullen komen. Ook projecten die gefinancierd kunnen worden door de banken.

Jan-Willem Zwang,

eigenaar Greencrowd

Share Button