Duurzame aandelenstrategieën doen het relatief goed tijdens de coronacrisis

Veel duurzame aandelenstrategieën hebben tijdens de recente onrust op de markt beter standgehouden dan de traditionele strategieën. Dat geldt ook voor de duurzame aandelenstrategie van NN IP. De wereldwijde en de Europese variant hadden al een solide trackrecord en hebben ook tijdens de coronacrisis relatief goed gepresteerd. De wereldwijde variant heeft het dit jaar tot nu toe 6,5% beter gedaan dan de benchmark, de Europese strategie 4,1%. Beide strategieën hebben outperformance laten zien op zowel stijgende als dalende markten, waarbij ze hun benchmarks over de afgelopen één, drie en vijf jaar en tijdens de recente marktonrust hebben verslagen.

Performancehistorie voor de Global Sustainable Equity- en de European Sustainable Equity-strategie

Bron: NN IP Performance Measurement. Rendementen zijn geïndexeerd van begin 2014 tot eind maart 2020, luiden in euro’s en zijn na aftrek van transactiekosten, maar vóór aftrek van de management fee. Rendementen zijn inclusief herbeleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw beleggingen kunnen minder waard worden.

Volgens Hendrik-Jan Boer, Head of Sustainable and Impact Equities bij NN IP, komt het succes van de strategie in zowel op- als neergaande markten vooral door de kracht en kwaliteit van de bedrijven in de portefeuille. Het team stelt een portefeuille samen van veerkrachtige, hoogwaardige en ‘asset light’ bedrijven die zijn gekoppeld aan duurzame langetermijntrends, zoals bedrijven die betrokken zijn bij de energietransitie. Dit soort bedrijven is waarschijnlijk veerkrachtiger voor wat betreft groei op de lange termijn en schokken op de korte termijn. Voordat de crisis uitbrak, zag het team thuiswerken al als groeiende trend, dus had de strategie al exposure naar dit thema. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, want de strategie had de relatief goede performance voor een groot deel te danken aan de sterke outperformance van softwarebedrijven en communicatiedienstverleners.”

Sommige posities werden harder geraakt, zoals evenementenbedrijven. Toch vindt NN IP het met het oog op de portefeuille als geheel verstandig om deze beleggingen aan te houden, omdat ze een sterke governance en een gezonde structuur hebben en de krimp wel kunnen overleven. Boer: “Als je alleen belegt in zeer defensieve bedrijfsmodellen, blijf je achter als de economie weer op gang komt. Daarom bevat onze portefeuille nog steeds aandelen die gevoelig zijn voor economische cycli, maar deze bedrijven profiteren wel van grote kasreserves en zijn vermogensefficiënt.”

Relatief gezien heeft het Sustainable and Impact Equity-team van NN IP gedurende de crisis weinig wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd. Elke herpositionering was grotendeels het gevolg van outperformance. De weging van een individueel aandeel kwam dan boven de limiet uit en dus moest de positie worden verkleind. In totaal heeft het team in de afgelopen twee maanden slechts drie namen toegevoegd. Boer legt uit dat dit grotendeels komt doordat het team geen afbreuk wil doen aan financiële en duurzaamheidscriteria. “Zelfs voor aandelen die goedkoop lijken, eisen we een sterke basis en een hoog rendement op kapitaal. Deze kenmerken zorgen ervoor dat bedrijven gedurende de economische cyclus veerkrachtig blijven. Uiteindelijk kijken we naar de belangrijkste trends die zich volgens ons zullen ontwikkelen, zoals de technologie die we gebruiken en het voedsel dat we eten, en naar welke bedrijven in deze waardeketens actief zijn – vooral of ze hebben bewezen dat ze zich goed kunnen aanpassen aan marktveranderingen.”

Volgens NN IP heeft de crisis ook de aandacht van beleggers voor milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) vergroot. Vooral de sociale aspecten hebben een prominentere plaats gekregen. Waar de focus in de afgelopen jaren lag op milieuaspecten, roept de huidige crisis juist maatschappelijke vragen op. Zoals: hoe ondersteunen bedrijven hun werknemers en hoe blijf je in verbinding tijdens sociaal isolement. Governance is ook een cruciale factor. “Het is nu duidelijker dan ooit welke bedrijven door deze onzekere periode kunnen komen zonder dat ze worden afgestraft voor een slechte allocatie van middelen of beleggers frustreren door nieuwe aandelen uit te geven”, aldus Boer. “Dit wordt allemaal bepaald door hun bestuurlijke langetermijnaanpak. De bedrijven in onze portefeuilles hebben tijdens deze crisis allemaal voldaan aan onze verwachtingen.”

Share Button