Non-actief!?

Aandeelhouders drukken in toenemende mate hun stempel op aandeelhoudersvergaderingen. Dat doen ze door zelf agendapunten aan te dragen (aandeelhoudersresoluties), maar ook door een kritischere houding ten aanzien van het management. Soms komt dat activisme uit onverwachte hoek.

Met de meeste jaarvergaderingen van 2021 achter de rug, is duidelijk dat het klimaat onverminderd belangrijk is voor beleggers, getuige het grote aantal klimaatgerelateerde agenda-items. Bedrijven zetten het onderwerp, al dan niet op initiatief van aandeelhouders, op de agenda. De NGO Follow This maakt zich daar al jaren sterk voor en verwerft met haar klimaatresoluties bij olieconcerns, zoals Royal Dutch Shell, steeds meer steun van andere aandeelhouders. Ook het activistische hedgefonds The Children’s Investment Fund, geleid door Chris Hohn, doet zich dit stemseizoen gelden met zijn Say on Climate-initiatief. Aandeelhouders gaan daarbij steeds verder in hun poging om de koers van ondernemingen bij te sturen. Bij ExxonMobil resulteerde dat in een unicum; daar werden door aandeelhouders maar liefst drie bestuurders genomineerd én gekozen vanwege hun klimaatexpertise.

Daarnaast krijgt een onderwerp als beloningsbeleid een extra dimensie in coronatijd. Want hoe ga je om met bijvoorbeeld de variabele beloning voor topbestuurders als er door het bedrijf coronasteun is aangevraagd of medewerkers massaal zijn ontslagen? Een voorbeeld van een bedrijf waar veel kritiek op is geweest is Booking.com. Ondanks coronasteun en veel ontslagen, wilde het bedrijf wel een hoge bonus uitkeren aan de topbestuurders. Het beloningsvoorstel werd weliswaar goedgekeurd, maar de beloning riep zoveel maatschappelijke protesten op dat Booking.com alsnog besloot de coronasteun terug te betalen. Rabobank stemde in het tweede kwartaal namens de beheerportefeuilles in meer dan een kwart van de gevallen tegen het beloningsbeleid van ondernemingen, ook bij Booking.com.

Sociale thema’s zoals mensenrechten staan eveneens duidelijk op de radar en worden in de VS met regelmaat aangedragen als agendapunt. Aandeelhouders van verschillende pluimage maken gebruik van die mogelijkheid, waarbij samenwerking niet wordt geschuwd. Het komt geregeld voor dat een onderneming het niet op een stemming aan laat komen en al voor de vergadering het gevraagde toezegt. Opvallend actief zijn Amerikaanse nonnen van verschillende congregaties. Menig keer nemen zij het voortouw bij het indienen van aandeelhoudersresoluties. De Zusters maken op moderne wijze gebruik van dit instrument in een poging de wereld rechtvaardiger en leefbaarder te maken. Niet door ondernemingen uit te sluiten, maar door ze als aandeelhouder aan te spreken.

De Sisters of St. Francis of Philadelphia bijvoorbeeld drongen bij wapenfabrikanten Lockheed Martin en Northrop Grumman (weer) aan op meer transparantie op het vlak van mensenrechten. De Sisters of St. Joseph of Brentwood namen (weer) het initiatief voor een aandeelhoudersresolutie bij Amazon. Zij vroegen om een onafhankelijk onderzoek naar de customer due diligence (klantonderzoek) van het bedrijf, omdat ze vrezen voor mensenrechtenschendingen bij gebruik van Amazon’s gezichtsherkenningstechnologie.

Ze zijn niet de enige activistische nonnen. Wat te denken van de Sisters of the Humility of Mary, de Franciscan Sisters of Allegany, de Sisters of St. Dominic of Caldwell en de Sisters of Charity of St. Elizabeth? Allemaal nonnen die zich soms al jaren inzetten om op geheel eigen wijze het bedrijfsleven een spiegel voor te houden. De voorstellen van de nonnen halen meestal niet een meerderheid van stemmen, maar het komt regelmatig voor dat een substantieel deel van de aandeelhouders voor stemt. Daarmee wordt een belangrijk signaal afgegeven aan het management en doorgaans blijven de Zusters in gesprek met de bestuurders. Waarschijnlijk dragen ze met hun actief aandeelhouderschap meer bij dan wanneer ze ervoor zouden kiezen om deze bedrijven uit te sluiten van belegging. Of, zoals de Sisters of St. Francis of Philadelphia zelf schrijven in hun jaarverslag: No businesses have been excluded, and the path forward is one of collaboration, communication, and action. 

Ik zeg respect. Go Sisters!

Gert van de Paal, Specialist Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij Rabobank Nederland Particuliere Klanten 

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op de website van Rabobank

Share Button