Vóór het klimaat, dus wij stemmen tegen

PME heeft altijd de klimaatresoluties van Follow This gesteund. De reden is simpel: de oproep aan olie- en gasbedrijven is in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Die doelstellingen staan voor PME niet ter discussie. Wat wel ter discussie staat zijn de klimaatdoelstellingen die olie- en gasbedrijven zelf opstellen. Want gaan deze ambities wel ver genoeg?

Rug naar de toekomst

6 jaar van Follow This-resoluties en een nog langere periode van engagement door aandeelhouders met de fossiele industrie hebben bitter weinig opgeleverd. Zeker, bij sommige ondernemingen werd noemenswaardige voortgang geboekt, maar vooral in de plannenvorming voor de verre toekomst. Er worden door alle grote bedrijven in de fossiele industrie nog tientallen miljarden per jaar geïnvesteerd in toekomstige olie- en gaswinning, terwijl de investeringen in hernieuwbare energie een druppel op de gloeiende plaat zijn.

Voorlopig zijn de olie- en gasbedrijven de winnaars van alle klimaatinspanningen die door aandeelhouders werden ingezet. De bedrijven tellen sinds Parijs al 6 gewonnen jaren van klimaatvertraging waarin vele aandeelhoudersresoluties zijn ontraden, engagements zijn gerekt, en klimaatactie vooral een papieren werkelijkheid is. De fossiele industrie staat nog steeds met de rug naar de toekomst.

Klimaataanpak door olie- en gasbedrijven is een troebele mengeling geworden van ondoorzichtige klimaatdoelstellingen, gebaseerd op een waaier aan klimaatscenario’s en vele zogenoemde joint statements. In deze onderonsjes tussen aandeelhouders en olie- en gasbedrijven worden regelmatig iets strengere klimaatambities uitgeruild voor een tegenstem op een klimaatresolutie. En zo zitten grote aandeelhouders en de fossiele industrie al tijden in hetzelfde kamp en heeft het klimaat het nakijken.

Dilemma

Of ben ik nu te cynisch? De praktijk is weerbarstig en confronteert ook PME met moeilijke keuzes. Zo gaven we vorig jaar geen steun aan een joint statement richting het Franse olie- en gasbedrijf Total. Het statement, opgesteld door Climate Action 100+, een engagementcollectief, riep de onderneming op tot klimaatactie. Maar de inhoud van de oproep ging ons niet ver genoeg. Nu is de inhoud uit de oproep door Total als stempunt op de agenda van de aandeelhoudersvergadering gezet.

Dat stelt ons voor een dilemma: stemmen we voor een stap in de goede richting, of stemmen we tegen een stap die lang niet ver genoeg gaat? Een voorstem kan Total de indruk geven dat we de klimaatstrategie van de onderneming steunen. Een tegenstem zal bij de buitenwereld (en de onderneming) de wenkbrauwen doen fronsen: is PME tegen klimaatactie door Total?

Druk neemt toe

Ook dit jaar steunde PME de Follow This-resoluties, bij het Noorse Equinor en de Amerikaanse oliebedrijven ConocoPhillips en Phillips 66. Bij Shell, waar Follow This in 2016 een eerste klimaatresolutie op de agenda zette, zal PME niet stemmen. Shell zit sinds een paar jaar niet meer in onze aandelenportefeuille. Dat geldt ook voor de oliebedrijven Chevron, Occidental Petroleum en  BP. Bij BP verdubbelde de steun van aandeelhouders voor de Follow This-resolutie dit jaar naar ruim 20%.

De druk op bedrijven neemt dus toe. Bij ConocoPhillips en Phillips 66 werden dit jaar voor het eerst Follow This-resoluties aangenomen door aandeelhouders. Bij Total stemt PME dit jaar tegen de eigen klimaatplannen van de onderneming omdat ze niet ver genoeg gaan. PME blijft in gesprek met Total, en zal ook tijdens de aandeelhoudersvergadering dit jaar de onderneming oproepen om verdere stappen te zetten.

Daan Spaargaren, Strateeg Verantwoord Beleggen bij PME Pensioenfonds

Share Button