Zelf een duurzaam pensioen opbouwen is geen overbodige luxe, maar hoe werkt dat?

De term duurzaam wordt in het woordenboek omschreven als; bestendig, blijvend, consistent, degelijk, houdbaar, wat lang blijft bestaan, met een lange levensduur. De werkelijkheid over de duurzaamheid van ons pensioen is echter weerbarstiger. De houdbaarheid van het pensioenstelsel staat al jaren ter discussie. De AOW leeftijd wordt steeds hoger, de lage rentes en rekenrentes zorgen voor lage dekkingsgraden en hollen het pensioen uit, pensioenen worden al jaren niet geïndexeerd of er wordt zelf gekort op het pensioen. Maar ook voor de jongere generaties moet er straks nog wat te verdelen zijn.

Het kabinet, vakbonden en werkgevers sloten afgelopen jaar op grote lijnen een ‘pensioenakkoord‘. Duidelijk werd dat de toekomstige pensioenuitkering niet meer ’gegarandeerd’ zijn maar afhankelijk wordt van het beleggingsresultaat op je ‘persoonlijke’ pensioenpot. De hoogte van je pensioen wordt straks afhankelijk van je inleg (premie) en het rendement. Hoe dit allemaal gaat uitpakken moeten we nog afwachten, maar duidelijk is wel dat de uitkeringen minder zeker worden en het pensioen individualistischer. Hoe het zich ook ontwikkelt, het is slim om niet alleen afhankelijk te zijn van deze pensioenpot en dus om zelfstandig ook nog iets te bouwen, maar hoe gaat dat in zijn werk?

Als werknemer ontvang je misschien een pensioen van je werkgever, zeker als dit is geregeld in de CAO of via de bedrijfstak waarin je werkzaam bent. Het is echter niet altijd verplicht of voldoende om later goed van te leven. Dit werknemerspensioen noemt men pijler 2. Heb je aan je AOW uitkering (pijler 1) en dit eventuele werknemerspensioen niet voldoende of bouw je geen werknemerspensioen op (bijvoorbeeld als ondernemer of ZZP’er), dan heb je een pensioentekort, en dit kun je aanvullen door zelfstandig iets te regelen. Dit kan door middel van een lijfrenteverzekering of een bankspaarproduct (pijler 3).

In het verleden waren lijfrentepolissen van verzekeraars in trek, tegenwoordig worden voornamelijk bankspaarrekening afgesloten. Echter met de huidige lage rentestand is het nauwelijks nog mogelijk rendement te maken op het vermogen op deze bankspaarrekening. Hoewel de naam banksparen anders doet vermoeden, is er naast de mogelijkheid om te sparen, wel degelijk ook de mogelijkheid om kapitaal op te bouwen door te beleggen.

Banksparen voor je pensioen is ook fiscaal voordelig, omdat je de inleg op je bankspaarrekening mag aftrekken van je inkomen en zo minder inkomstenbelasting betaalt. Pas als je met pensioen bent en je maandelijks een uitkering vanuit je bankspaarrekening krijgt, betaal je inkomstenbelasting. Het voordeel zit dan in feit dat de belastingtarieven voor gepensioneerden lager zijn. In de praktijk moet dit op termijn nog maar blijken, want ook de belastingtarieven zijn aan verandering onderhevig. Het belastingvoordeel zorgt er nu wel voor dat je netto meer salaris overhoudt. Een tweede voordeel is dat je over de bankspaarrekening geen Box 3 vermogensrendementsheffing hoeft te betalen. Dit is uiteraard wel het geval als je op een ‘normale’ manier vermogen opbouwt op een spaar- of beleggingsrekening. Daar staat tegenover dat het een geblokkeerde rekening is, waaraan je tot je pensionering niet aan kunt komen. Dit kan echter ook een voordeel zijn, omdat niet iedereen de discipline heeft zijn spaargeld niet te gebruiken. Een tweede nadeel is dat je aan stringente regels bent gebonden bij het uitkeren van je pensioen bij pensionering.

Een voorbeeld*: Stel iemand van 35 jaar legt € 250,- per maand in van het bruto salaris (voordeel ca. € 100,-/ € 125,- euro, afhankelijk van het belastingtarief in box 1). De inleg indexeren we met 5% per jaar, vanwege inflatie en vanwege een (verwacht) stijgend salaris in de tijd. Op 45-jarige leeftijd is de inleg dan ca. € 400,- per maand. Het eindbedrag op 65-jarige leeftijd bij een gemiddeld jaarrendement van 5% per jaar is dan  € 380.000,-. Indien we besluiten op 65-jarige leeftijd dit bedrag uit te keren in 15 jaar tegen de huidige rentestanden van verzekeraars dan ontvangen je ca. € 2100,- bruto per maand. Bepaald geen vetpot, maar wellicht kan dit bedrag tezamen met de AOW uitkering en het overig opgebouwde vermogen zorgen voor een onbezorgde, duurzame oude dag.

Meer weten over duurzaam beleggen op een pensioenrekening: https://besmartib.nl/pensioenrekening/

Ralf op de Weegh, Founder BeSmart Vermogensbeheer

Disclaimer

Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De fiscale behandeling van de pensioenrekening hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig kan zijn. Deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Laat u goed voorlichten, zodat u zich een gedegen beeld kunt vormen van de risico’s voordat u besluit te gaan beleggen.

 

 

 

 

Share Button