Masterclass Duurzaam Beleggen

Masterclass Duurzaam Beleggen

Wanneer

07/03/2019    
13:00 - 17:30

Waar

Verbond van Verzekeraars
Bordewijklaan 2, Den Haag, 2591 XR

Deze masterclass is bestemd voor leden en niet-leden.

De deelnamekosten voor leden bedragen inclusief 20% korting € 344,00 (oorspronkelijk € 430,00) en voor niet-leden € 440,00 (oorspronkelijk € 550,00). Deelnamekosten zijn excl. BTW

Hoe realiseer je een duurzaam beleggingsbeleid?

Op donderdag 7 maart 2019 organiseert de Insurance Academy van het Verbond voor de tweede keer de Masterclass Duurzaam Beleggen, speciaal gericht op middelgrote en kleine verzekeraars. De aanleiding voor deze masterclass is het in 2018 afgesloten IMVO-convenant (Internationaal Verantwoord Ondernemen). Hoe kunnen middelgrote en kleine verzekeraars met beperkte capaciteit of uitbestede beleggingen hun beleggingsbeleid verduurzamen en wat betekent dit in de praktijk?

De Nederlandse verzekeringssector investeert zo’n € 500 miljard in bedrijven en overheden. Het beheren van zoveel geld brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Investeringen moeten rendement opleveren, maar ook bijdragen aan een duurzame wereld. Er móét dan ook oog zijn voor problemen als mensenrechtenschendingen en klimaat.

Veel grotere verzekeraars hebben meerdere mensen in dienst die verantwoordelijk zijn voor (duurzaam) beleggen. Voor middelgrote en kleine verzekeraars is dat anders. Toch zijn ook deze verzekeraars gebonden aan het IMVO-convenant. Alle Verbondsleden dienen compliant te zijn aan deze eigen zelfregulering. Met deze Masterclass bieden wij u praktische handvaten waarmee u zonder al teveel inspanning aan de slag kunt met het IMVO-convenant.

De masterclass wordt verzorgd door VBDO, een gespecialiseerde partij op het gebied van verantwoord beleggen. Jacqueline Duiker van VBDO neemt u mee in de verschillende internationale richtlijnen en standaarden voor duurzaam beleggen. Ze vertelt hoe ESG-beleid vorm kan krijgen en welke duurzame beleggingsinstrumenten daar bij horen. Vervolgens gaat Jacqueline samen met een verzekeraar in op de prakijk. Hoe voer ik een goede due diligence uit? Waar leg ik mijn prioriteiten? Hoe stel ik de juiste vragen? Al deze basis elementen komen aan bod tijdens deze masterclass.

Bestemd voor

Deze masterclass is voor leden en niet-leden. Schrijf je nu in! Deelname is vooral van belang voor beleggingsverantwoordelijken van kleine en middelgrote verzekeraars die zich bezighouden met het beleggingsbeleid in het algemeen en duurzaam beleggen in het bijzonder.

**************
“De op actie gerichte Masterclass geeft praktische handvatten om duurzaam beleggen te integreren in het beleggingsbeleid, hoe groot of klein je ook bent. Duidelijk is dat elk initiatief op het gebied van duurzaam beleggen de keten in beweging zet. Ik heb er oprecht veel aan gehad.”
(M. Moorlag – Vermogensbeheerder Klaverblad Verzekeringen)
***************

Programma
13.00 uur   Opening & kennismaking
Introductie van het IMVO-convenant voor verzekeraars
13.30 uur   Wat is duurzaam beleggen (definities, manieren om er tegen aan te kijken)
14.00 uur   Richtlijnen en standaarden voor duurzaam beleggen uit het convenant
14.30 uur   Duurzaam beleggingsinstrumenten (uitsluiten, ESG-integratie, engagement, voting,
impact investing)
15.15 uur   Duurzaam beleggen: het proces (governance, beleid, implementatie, rapportage)
16.00 uur   Duurzaam beleggen in de praktijk:
– Uitbesteding en communicatie asset manager
– Te maken keuzes: casus van een verzekeraar
– Plan van aanpak: deelnemers maken stappenplan om duurzaambeleggen te
implementeren in eigen organisatie
17.00 uur  Interactieve samenvatting met deelnemers: leerpunten en wat ga je morgen
anders doen? 

Voor deze masterclass van 1 dagdeel gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de masterclass en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden.  

Voorbereiding
Voor deelname aan deze masterclass is het prettig als je vooraf kennis neemt van het IMVO-convenant Verzekeringssector.

Kosten
De deelnamekosten voor leden bedragen inclusief 20% korting € 344,00 (oorspronkelijk € 430,00) en voor niet-leden € 440,00 (oorspronkelijk € 550,00). Deelnamekosten zijn excl. BTW.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Dennis Heijnen (beleidsadviseur Verbond) of Jacqueline Duiker van VBDO. Aan hen kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Share Button