Seminar Impact Investeren – het opschalen van investeringen in het sociaal domein

Seminar Impact Investeren - het opschalen van investeringen in het sociaal domein

Wanneer

04/07/2019    
00:00

Waar

t.b.d.
t.b.d., t.b.d.

 VBDO en Society Impact bundelen hun krachten om nieuwe en innovatieve vormen van impact investeren (e.g. Social Impact Bonds en revolverende fondsen) onder de aandacht te brengen bij Nederlandse (institutionele) beleggers en investeerders. Om het gat te dichten tussen de, in de ogen van investeerders, vaak kleinschalige projecten en de omvangscriteria van de eerdergenoemde partij, gaan we tijdens het seminar op zoek naar mogelijke bruggen, om nader tot elkaar te komen.

Na de aftrap van Angélique Laskewitz (Executive Director VBDO), zal Sadik Harchaoui (Chef de Mission Society Impact) ingaan op het belang en het rendement van een sociale investeringsmaatschappij. Een investeerder gaat in op de kansen van impact investeren en we delen de verzamelde inzichten over nut, noodzaak en drempels voor investeren in het sociaal domein. Aan de hand van vier voorbeelden staan we stil bij mogelijkheden om te investeren in het sociaal domein: wat waren voor investeerders redenen om te investeren; welke uitdagingen kwamen zij tegen; hoe zijn deze opgelost en wat is er nodig voor opschaling? In groepen gaan we dieper in op mogelijkheden om tot opschaling te komen. In de afsluitende discussie bespreken we de resultaten per break-out.

Het seminar zal vanzelfsprekend plaatsvinden onder de ‘Chatham House Rule’.

Meer informatie/aanmelden

Share Button
Kaart niet beschikbaar