DD Income Fund

DD Income Fund (DDIF) is een wereldwijd duurzaam obligatiefonds en streeft naar het realiseren van een netto rendement dat over de economische cyclus, doorgaans zeven tot tien jaar, gemiddeld jaarlijks 100-200 basispunten boven 3-maands Euribor ligt.

DDIF streeft naar een brede, middels ten minste 30 individuele vastrentende waarde titels in de portefeuille, wereldwijde invulling van vastrentende waarden. DDIF kan wereldwijd beleggen in staats(gegarandeerde) obligaties van ontwikkelde en opkomende landen, bedrijfsobligaties (investment grade en high yield) en in microfinancieringsleningen en andere financiële instrumenten met een stabiel inkomen. Door te beleggen in diverse onderdelen van de markt voor vastrentende waarden kan DDIF beter inspelen op verschillende marktomstandigheden en een breder gediversifieerde beleggingsportefeuille samenstellen hetgeen het risicoprofiel ten goede komt. DD Income Fund heeft vijf globes van Morningstar op het gebied van duurzaamheid. DD Income Fund heeft een open-end structuur en is dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam en NPEX.