Investeer via crowdfunding in bio-energie

Investeer nu via crowdfunding in Agradu, een jong en ambitieus bedrijf dat met de productie van biogas een duurzaam alternatief biedt voor aardgas uit fossiele bronnen. Agradu heeft de afgelopen jaren het eigen aandeel in de hernieuwbare gasproductie zien verdubbelen […] lees meer