SNS bank introduceert SNS Eco Aandelenfonds

SNS Eco Aandelenfonds is een initiatief van SNS bank. Via dit fonds kunnen beleggers deelnemen in het financiele succes van de meest milieu-innovatieve beursgenoteerde Europese bedrijven. Het fonds belegt in alle bedrijfssectoren.

Milieubeleid en financieel rendement De factor milieu wordt steeds belangrijker binnen het strategische beleid van ondernemingen. Bedrijven die qua milieubeleid vooroplopen, krijgen geleidelijk een voorsprong op hun concurrenten. Zij maken minder kosten, hebben betere marktkansen en bouwen een beter imago op bij de consument. Hierdoor kunnen zij op langere termijn ook een betere resultatenontwikkeling laten zien.

Deze samenhang tussen milieubeleid en financieel rendement wordt bevestigd door de conclusie van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit in Amsterdam in haar rapport ‘Eco-rentabiliteit’: ‘Er zijn sterke aanwijzingen voor een directe relatie tussen een goed milieubeleid en een beter dan gemiddeld bedrijfsrendement.’ Op basis hiervan heeft SNS bank in mei 1998 reeds het Return on Environment Fund geintroduceerd, een besloten niet-beursgenoteerd fonds gericht op Nederlandse pensioenfondsen. Als vervolg hierop wordt thans het SNS Eco Aandelenfonds geintroduceerd, een beursgenoteerd fonds waarin ook particuliere beleggers kunnen deelnemen.

Beleggingsbeleid
SNS Eco Aandelenfonds belegt in beursgenoteerde Europese bedrijven. De beleggingen worden gespreid over sectoren en bedrijven binnen die sectoren. Daarbij wordt geen enkele sector bij voorbaat uitgesloten. Alleen die bedrijven met betere milieuprestaties dan het gemiddelde van hun sector komen in aanmerking voor opname in het fonds. Deze milieuprestaties worden op objectieve wijze vastgesteld. Daarvoor is op basis van jarenlange praktijkervaring en in samenwerking met het Instituut voor Milieu en Systeemanalyse Amsterdam (IMSA) een unieke selectiemethode ontwikkeld. Uit deze groep geselecteerde milieubewuste bedrijven worden voor feitelijke belegging die bedrijven in SNS Eco Aandelenfonds opgenomen, die op basis van fundamenteel beleggingsonderzoek het meest aantrekkelijk zijn.

Beursintroductie, inschrijvingsperiode
Voor SNS Eco Aandelenfonds is notering aangevraagd op de Amsterdamse beurs. De beursintroductie zal naar verwachting – bijzondere omstandigheden voorbehouden – plaatsvinden op 2 november 1998. Voorafgaand aan de beursintroductie is er een inschrijvingsperiode van 12 oktober 1998 tot en met 30 oktober 1998 (15.00 uur). In deze periode kan op aandelen van SNS Eco Aandelenfonds worden ingeschreven tegen een prijs van f 50,– per aandeel.

Share Button