Eerste halfjaar van 1999 Triodos Meerwaardefonds

In het eerste halfjaar van 1999 is het fondsvermogen van Triodos Meerwaardefonds met ruim 13% gestegen. Het fondsvermogen per 30 juni 1999 van Triodos Meerwaardefonds bedraagt EUR 23 miljoen.

Triodos Meerwaardefonds belegt in beursgenoteerde ondernemingen, in principe wereldwijd, die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied kunnen samengaan met een gezonde bedrijfsvoering. Uitgangspunt bij het beleggingsbeleid is dat naast de factor ‘rendement’, ook de factoren ‘mens’ en ‘natuur en milieu’ worden getoetst. Triodos Meerwaardefonds is een samenwerkingsverband van Delta Lloyd en Triodos Bank.

Met behulp van bedrijfstakstudies worden door Triodos Research systematische bedrijfsvergelijkingen verricht. Hierbij komen alleen de 50% minst vervuilende en meest sociale bedrijven in aanmerking voor een belegging. Deze benadering is uniek in Nederland en in lijn met de aanpak van de gerenommeerde Engelse en Amerikaanse ‘ethical funds’.

De beleggingsmix van Triodos Meerwaardefonds is in het eerste halfjaar nauwelijks gewijzigd. Dit houdt in dat ca. 30% van de portefeuille belegd is in aandelen. De samenstelling van de aandelenportefeuille is wel gewijzigd. Naar aanleiding van de voortdurende koersstijgingen op Wall Street, gekoppeld aan de sterke stijging van de dollar ten opzichte van de Euro is een deel van de
Amerikaanse aandelen verkocht ten gunste van de Nederlandse markt.

FINANCIEEL RESULTAAT
Als gevolg van de oplopende rente op de kapitaalmarkt zijn aandelen en obligatiekoersen onder druk komen te staan. Dat heeft tot een zeer bescheiden positief resultaat geleid, 0,7% op basis van de ontwikkeling van de intrinsieke waarde.

VOORUITZICHTEN
De groei van het aantal mogelijkheden om in geselecteerde ondernemingen te beleggen is van groot belang om een goede spreiding te realiseren en een selectief beleid te kunnen voeren. Triodos Bank verwacht dat haar research inspanningen daar substantieel aan kunnen bijdragen. Verder verwacht het fonds dat de toevoeging van de naam ‘Triodos’ zal bij kunnen dragen aan een
succesvolle groei van het fonds.

Share Button