Staatssecretaris Ybema gaat bedrijfsleven helpen met voorbeeld-gedragscode

Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken gaat een voorbeeld-gedragscode ontwikkelen voor het internationale bedrijfsleven. Hij neemt daarbij de gemoderniseerde OESO-richtlijnen als basis. Hij hoopt op die manier vooral kleinere bedrijven op weg te helpen met het maken van een eigen gedragscode. Ybema maakte zijn voornemen bekend tijdens het vandaag gehouden symposium "Gedragscodes voor het internationale bedrijfsleven".

Ybema vindt het allereerst nodig dat de 23 jaar oude OESO-richtlijnen voor multinationals een eigentijdse
invulling krijgen. Dat betekent dat daarin meer moet worden gezegd over onderwerpen als respect voor
arbeidsnormen, milieu en mensenrechten. Ybema gaat zich sterk maken voor de opname van de
fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in de OESO-richtlijnen. Het
gaat daarbij om vrijheid van vakvereniging, uitbanning van gedwongen arbeid, afschaffing van kinderarbeid en uitbanning van discriminatie bij indienstneming en beroepsuitoefening. Verder wil hij grotere bekendheid geven aan de OESO-richtlijnen en meer doen om de naleving van de richtlijnen te stimuleren.

Het ontwikkelen van een voorbeeldcode is daarvan een concreet voorbeeld. De overheid kan die code
eventueel zelf gebruiken daar waar zij producten of diensten uit het buitenland betrekt. Voorwaarde is wel
dat zo’n gedragscode verenigbaar is met de internationale afspraken op dit gebied. Maar de code kan vooral ook als voorbeeld beschikbaar worden gesteld aan bedrijven in het algemeen, samen met een checklist van dingen waar bedrijven aan kunnen en moeten denken als zij met een gedragscode aan de slag gaan. Ybema denkt dat vooral kleinere bedrijven hiermee op weg kunnen worden geholpen bij het maken van een eigen gedragscode.

Share Button