ASN presenteert nieuw boek ‘Rente zonder Bijsmaak’

Bron
ASN Bank

Staatssecretaris Wouter Bos ontvangt op woensdagmiddag 6 december in de Beurs van Berlage te Amsterdam het eerste exemplaar van het boek ‘Rente zonder bijsmaak’. Een publicatie van Uitgeverij Stichting beheer IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis). Geschreven door historicus Jan Peet, naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de ASN Bank in het jaar 2000.

Dit jubileum is voor de ASN Bank aanleiding om terug te zien op haar verleden. Het boek vertelt het verhaal van de ontwikkeling van een kleine vakbondsspaarbank tot een pionier van het ethische bankieren. De ASN Bank wil zich met dit verhaal ook een spiegel laten voorhouden. Zij wil een helder beeld krijgen van wie zij is en waar zij staat.

Een opvallende conclusie van ‘Rente zonder bijsmaak’ is dat de ASN Bank altijd sterk op de samenleving en op maatschappelijke bewegingen betrokken is. Zij wil als bank met een ideaal iets betekenen voor de samenleving en maatschappelijke actie ondersteunen.

De ASN Bank wordt in 1960 opgericht onder de naam Algemene Spaarbank voor Nederland (ASN). Zij is de spaarbank van het socialistische Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) – een voorloper van de FNV. De ASN wordt vooral opgericht om het sociale streven van het NVV met bankactiviteiten te ondersteunen. Als bank van de vakbeweging heeft de ASN in de jaren 1960 echter weinig succes. De vakbeweging investeert weinig in de ASN. En de ASN kan weinig terugdoen voor de vakbeweging.

Het eerste succes komt voor de ASN in de jaren 1970 en 1980. De ‘nieuwe sociale bewegingen’ – voor vrede, mensenrechten, internationale solidariteit en milieubehoud – krijgen belangstelling voor de kleine linkse spaarbank. De ASN speelt daarop in en gaat op haar beurt de doelen van de nieuwe sociale bewegingen steunen. Een tweede opvallende conclusie is dan ook, dat in de geschiedenis van de ASN Bank idealen en commerciële oogmerken hand in hand gaan. De ASN Bank heeft idealen, maar zij heeft idealen ook nodig.

In het jaar 2000 is de ASN Bank een duurzame bank. Zij staat voor de taak om het ideaal van duurzaamheid voor de toekomst te vertalen in een succesvol ondernemingsconcept.

ASN Bank
De Algemene Spaarbank voor Nederland (ASN Bank) laat zich bij haar handelen leiden door de doelstelling de duurzaamheid van de samenleving te willen bevorderen. Daarom stimuleert de ASN Bank activiteiten die betrekking hebben op waarden zoals respect voor mens en dier, natuur en milieu. Om zeker te zijn, dat bedrijven of personen een investering waard zijn, licht de ASN Bank ondernemingen en organisaties door. Dat gebeurt aan de hand van een reeks bijzondere beleggingscriteria die de bank heeft opgesteld.
Zo gaan idealisme, investeren en renderen op een verantwoorde manier samen.
Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) richt zich op het verzamelen, beheren en ter beschikking stellen van collecties op het gebied van de sociale geschiedenis. Het instituut omvat ca. 8 km archief en ca. 1 miljoen banden aan gedrukt materiaal, waarmee het IISG tot de omvangrijkste wetenschappelijke bibliotheek- en archiefinstellingen van Nederland behoort. Tevens bezit het Instituut een grote verzameling foto’s en affiches.
Het IISG verricht historisch onderzoek, geeft publikaties uit en organiseert congressen.

De auteur
Dr. J.M. (Jan) Peet is werkzaam bij het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te Amsterdam. Hij doet onderzoek op de terreinen vakbeweging, sociale zekerheid, financiële instellingen en gezondheidszorg.

Het boek
Bibliografische gegevens:
Jan Peet, ‘Rente zonder bijsmaak’. Een geschiedenis van de Algemene Spaarbank voor Nederland en van haar ontwikkeling naar een ethische bedrijfsvoering, 1960-2000.
Met medewerking van Elise van Nederveen Meerkerk en Fiona van Schendel.
Amsterdam (IISG) 2000.
ISBN 90 6861 197 6. Prijs: ƒ 49,90.

Share Button