Geen verdubbeling ethisch beleggen bij gemeente Leusden

Groen Links in de gemeente Leusden heeft een motie ingediend bij de algemene beschouwingen om de omvang van het aandeel ethisch beleggen van de gemeentelijke beleggingen te verdubbelen. De gemeenteraad heeft het voorstel echter afgewezen.

De inhoud van de motie:

overwegende,

a. dat in het jaar 2003 een aantal langlopende beleggingen aflopen;
b. dat het totaalbedrag aan gemeentelijke beleggingen ongeveer € 44 miljoen euro is;
c. dat slechts een klein gedeelte daarvan, namelijk 2,5%, uitstaat bij de Algemene Spaarbank Nederland, een bank voor ethisch bankieren;
d. dat ethisch bankieren wereldwijd een positieve impuls geeft aan het welzijn van mens en dier, natuur en milieu;
e. dat de gemeente Leusden een voorbeeldfunctie vervult ten opzichte van haar inwoners.

Verzoekt het college

het bedrag aan beleggingen bij de Algemene Spaarbank Nederland te verdubbelen.

en gaat over tot de orde van de dag,

de fractie van GroenLinks.

Share Button