Triodos lanceert eerste duurzame vastgoedfonds

In samenwerking met Bouwfonds Asset Management lanceert Triodos Bank een vastgoedfonds dat uitsluitend belegt in duurzaam gebouwde bedrijfspanden en monumenten. Het beleggingsfonds is het eerste duurzame vastgoedfonds in Nederland. Zowel de gebruikers (people), de omgeving en de panden (project), het milieu (planet) als de belegger (profit) genieten voordeel bij het nieuwe beleggingsfonds.

Bij de selectie van de panden wordt een methodiek gebruikt die door Triodos Bank in exclusieve samenwerking met Novem (Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu) voor het fonds is ontwikkeld. Triodos Bank zet hiermee een marktstandaard voor duurzaam vastgoed in Nederland.

Fondsmanager Bas Rüter: ‘Voor een evenwichtig opgebouwde duurzame beleggingsportefeuille is Triodos Vastgoedfonds de tot nu toe ontbrekende schakel. Het fonds is bovendien een belangrijke stimulans voor duurzaam bouwen en beheren. Het fonds stimuleert bijvoorbeeld een zorgvuldiger gebruik van bouw- en grondstoffen, energie en water. Het fonds belegt in de meest innovatieve duurzame kantoren en winkels in Nederland. Maar ook in bestaande gebouwen die vervolgens duurzaam gerenoveerd en beheerd worden. En zo de belasting voor de omgeving sterk verminderen.’

Het fonds heeft naast duurzaam bouwen een speciale interesse voor belegging in monumentale gebouwen die vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde officieel als monument zijn aangewezen.

Het beleggingsfonds is een initiatief van Triodos Bank en Bouwfonds Asset Management. Triodos Bank is pionier in duurzaam en groen bankieren en is verantwoordelijk voor de duurzame toetsing van de gebouwen en het fondsmanagement. Bouwfonds is marktleider in vastgoed en is verantwoordelijk voor de aankoop en het beheer van de gebouwen.

Triodos Vastgoedfonds verwacht in de periode van introductie een fondsvermogen van 35 miljoen euro te realiseren. De koers per certificaat van aandeel bedraagt bij introductie EUR 25. Er wordt op lange termijn een direct rendement van 6% op jaarbasis verwacht met daar bovenop de waarde-ontwikkeling van het vastgoed.

Triodos Bank en Bouwfonds Asset Management hebben speciaal voor het fonds in samenwerking met Novem en het ingenieursbureau DGMR een objectieve methode ontwikkeld waarmee de duurzaamheid van potentiële panden kan worden bepaald. De methode is getoetst aan de hand van een aantal concrete projecten. De methode anticipeert op actuele nationale en Europese ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen.

Share Button