Oikocredit: Een bank met een hart

Bron
AD

Oikocredit, is dat nu een bank of een ontwikkelingshulporganisatie? Een beetje van allebei. Oikocredit doet in microkredieten, een vorm van ontwikkelingshulp die een zeer sterke groei doormaakt.

De Verenigde Naties prijzen de methode aan. En in Nederland maakt prinses Máxima zich er sterk voor. Er lijkt zelfs sprake van een ’Máxima-effect’. In de eerste negen maanden van 2005 werd er 5 miljoen euro belegd via Oikocredit Nederland, evenveel als in heel 2004. Internationaal is er dit jaar al ruim 17 miljoen euro ’nieuw geld’ binnengehaald.

Het kapitaal van Oikocredit is ruim 220 miljoen euro. ,,Er is nog een reden voor de populariteit,’’ zegt Leendert Bos van Oikocredit Nederland. ,,Mensen vragen zich af: wat gebeurt er eigenlijk met het geld dat ik aan ontwikkelingshulp geef? Is het geen bodemloze put?’’ Microkredieten zijn kleine leningen aan arme mensen in ontwikkelingslanden om een eigen bedrijf op te zetten. Leningen die plaatselijke banken niet durven of willen verstrekken. Soms gaat het om 50 euro, soms om miljoenen. Oikocredit leent het geld aan plaatselijke microkredietbanken.

,,Wij lenen bijvoorbeeld een miljoen uit en zij maken daar weer kleine leningkjes van aan individuen en coöperaties. Soms tegen de geldende marktrente, maar altijd tegen een veel lager rente dan wat men bij lokale woekeraars betaalt.’’ De kleine lening varieert van 10 tot 1000 euro. Kredietaanvragen worden – onder andere – beoordeeld op economische levensvatbaarheid, ontwikkelingsrelevantie, de rol van vrouwen, milieuvriendelijkheid en gemeenschapsontwikkeling. ,,Arme mensen krijgen toegang tot kapitaal.’’ Voor die naaimachine, de eigen koffieplantage of het winkeltje.

Oikocredit heeft contacten met meer dan vierhonderd lokale microkredietbanken. Niet al het belegde geld wordt uitgeleend. Ongeveer 45 procent gaat in een ’ethische obiligatieportefeuille’ om risico’s af te dekken. Bijna al het uitgeleende geld wordt terugbetaald, maar het gaat ook weleens verkeerd. Bovendien verstrekt Oikocredit leningen in de ontwikkelingslanden vaak in de lokale munt. Dat is een groot voordeel voor leningnemer. Maar Oikocredit moet fondsen in stand houden om koersrisico’s af te dekken. ,,Wij zijn een bank met een ideaal. Ons werk is armoedebestrijding, maar op een zakelijke manier.’’ Het zijn leningen, dus Oikocredit vraagt rente en wil al het geld terug. Het geld is immers van de beleggers.

,,Het is wel voorgekomen dat we een schuld kwijtscholden. Een orkaan had in Midden-Amerika bij een project alle jonge aanplant verwoest. Toen stelden aandeelhouders dat zelf voor.’’ Oikocredit is een internationale organisatie, het hoofdkantoor staat in Amersfoort, met sterke Nederlandse wortels. ,,Een kwart van ons kapitaal komt uit Nederland,’’ zegt Bos van Oikocredit Nederland, dat in Utrecht gevestigd is. De bank werd in Nederland opgericht op initiatief van de Wereldraad van Kerken en nog steeds zijn er goede banden met de kerk. Maar ook reguliere investeerders zoeken Oikocredit op. ,,Ondernemers die zeggen: ik ben zelf groot geworden met geleend geld. Die kans gun ik een ander ook.’’

Share Button