Recordgroei Oikocredit biedt kansen voor kleine ondernemers

Oikocredit Nederland heeft een mooi jaar achter de rug. De netto instroom van nieuw kapitaal in het Oikocredit Nederland Fonds bedroeg in 2005 8,7 miljoen euro, een groei van meer dan 30 procent. Het fonds, dat voor 90 procent in aandelen Oikocredit belegt, heeft per 31 december 2005 een omvang van 37.9 miljoen euro. Oikocredit zet het kapitaal in voor het verstrekken van leningen aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.

Naast het beleggingsfonds voor particulieren, nemen organisaties deel via certificaten van aandelen Oikocredit. Het in certificaten belegd kapitaal steeg met 3,8 procent naar 21,8 miljoen euro. In totaal beleggen Nederlandse particulieren en organisaties daarmee zo’n 60 miljoen euro via Oikocredit Nederland.

Dertig jaar Oikocredit

Oikocredit Nederland heeft het VN Jaar van het Microkrediet en Prinses Máxima’s bezoeken aan microkredietprojecten aangegrepen om de aandacht te vestigen op Oikocredit. Oikocredit verleent al dertig jaar – met kapitaal van particuliere beleggers, kerken en organisaties – succesvol krediet aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden.

Naast een groot symposium in Den Haag heeft Oikocredit Nederland met inzet van vele vrijwilligers presentaties in het land gehouden, in kerken een Oikocreditzondag georganiseerd en tot slot een grote jubileumbijeenkomst gehouden voor leden en beleggers. Veel beleggers in Oikocredit hebben dit jaar besloten hun investering in Oikocredit te verhogen. De samenwerking met ING resulteerde in honderden informatie-aanvragen van medewerkers.

Ook internationaal succesvol jaar

De voorlopige cijfers over 2005 laten ook records voor Oikocredit International zien. De omvang van het aantal goedgekeurde projectaanvragen uit ontwikkelingslanden verdubbelde van 45,5 miljoen euro in 2004 naar 90,3 miljoen euro in 2005. De uitbetaalde bedragen stegen van 33 miljoen euro in 2004 naar 72 miljoen euro in 2005. Het aandelenkapitaal steeg met 36,5 miljoen euro (2004: 22,6 mln euro) tot ruim 240 miljoen euro.

In totaal stond per eind december ongeveer 163 miljoen euro uit. De microkredietportefeuille bedraagt inmiddels bijna 106 miljoen euro, en omvat daarmee 65% van de totale uitstaande gelden. Het andere deel, te weten 57 miljoen euro, staat voornamelijk uit bij coöperatieve organisaties. Met deze kredietverlening levert Oikocredit een duurzame bijdrage aan de bestrijding van armoede in de wereld.

Share Button