Binnen AEX scoort Getronics het laagst en ABN AMRO het hoogst in duurzaamheid

Van de grootste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen scoort Getronics het laagst en ABN AMRO het hoogst op het gebied van duurzaamheid. ABN AMRO vervangt hiermee Philips dat zowel in 2004 als in 2005 op nummer één stond. Dit blijkt uit het 2006 onderzoek van Dutch Sustainability Research (DSR).

Nederlandse bedrijven, en in het algemeen Europese bedrijven, presteren goed op het gebied van duurzaamheid vergeleken met hun internationale concurrenten. Wereldwijd staan Nederlandse ondernemingen bovenaan als het gaat om duurzaamheid. Zij worden gevolgd door bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk en uit Frankrijk. Bedrijven uit Hong Kong en Singapore presteren het minst op het gebied van duurzaamheid. Griekse en Portugese bedrijven doen het maar net iets beter. Dit zijn enkele conclusies uit het nieuwe onderzoek dat Dutch Sustainability Research (DSR) vandaag presenteert in samenwerking met SiRi Company.

Duurzaamheidscore AEX-ondernemingen loopt sterk uiteen

Nederlandse AEX-ondernemingen zijn actief in verschillende bedrijfstakken en leveren verschillende producten en activiteiten. Om de duurzaamheidprestaties van de AEX-bedrijven met elkaar te kunnen vergelijken, zijn de prestaties van deze onderneming afgezet tegen de wereldwijde bedrijfstak waarin de onderneming actief is. De prestaties en rangorde geven daarmee aan in hoeverre een AEX-bedrijf voor- of achterloopt vergeleken met haar bedrijfstak. De analyse laat zien dat de relatieve duurzaamheidscore van de AEX-ondernemingen sterk uiteen loopt. ABN AMRO is topscorer en scoort 61% beter dan het gemiddelde in de bedrijfstak, gevolgd door ING Group en Philips. ABN AMRO scoort deels relatief hoog doordat de wereldwijde financiële sector minder actief is op het gebied van duurzaamheid.

Marcel Jeucken, Hoofd Institutionele Relaties DSR: “Opvallend is dat 21 van de 24 AEX-bedrijven beter scoren dan het wereldwijde bedrijfstakgemiddelde waartoe zij behoren. Zestien bedrijven scoren zelfs 10% beter dan het gemiddelde van hun bedrijfstak. Dit toont aan dat Nederlandse bedrijven in internationaal perspectief zeer goed presteren op het gebied van duurzaamheid.” Bedrijven die niet goed scoren zijn Getronics, SBM Offshore en Vedior.

Hoogvliegers, laagvliegers, trekvogels en struisvogels
Door de gehanteerde methodiek kan het zijn dat een AEX-bedrijf hoog scoort doordat het ofwel zelf goed scoort, ofwel doordat de bedrijfstak waarin het zich bevindt relatief slecht scoort. Jeucken: “ We hebben alle bedrijfstakken bekeken en geanalyseerd in hoeverre bedrijven duurzaamheid in hun bedrijfsvoering hebben geïntegreerd. We hebben de onderzochte bedrijven vervolgens ingedeeld in vier clusters, te weten hoogvliegers, laagvliegers, trekvogels en struisvogels.” Struisvogels zijn AEX-bedrijven die een lage of gemiddelde duurzaamheidscore hebben terwijl de bedrijven in de bedrijfstak waarin zij opereren veel aandacht besteden aan duurzaamheid. Struisvogels in de AEX-index zijn Heineken, Numico and SBM Offshore. Jeucken: “In een bedrijfstak waar veel aandacht aan duurzaamheid wordt besteed, is achterlopen gevaarlijk omdat de reputatie en de lange termijn perspectieven van het bedrijf geschaad kunnen worden” Opvallend is dat de AEX relatief veel hoogvliegers en trekvogels kent.

Prestatie van de 50 grootste Europese bedrijven
DSR heeft ook een rankschikking gemaakt van de duurzaamheidprestaties van de 50 grootste Europese bedrijven. Hierbij is dezelfde methodologie gehanteerd als het onderzoek voor de AEX-bedrijven. In deze rangschikking presteert HBOS uit het Verenigd Koninkrijk het hoogst met een duurzaamheidscore die 67% boven het internationale gemiddelde in de financiële sector ligt. ABN AMRO staat op de tweede plaats met 61%. BP en Philips zijn de best presterende, niet-financiële bedrijven met een negende respectievelijk tiende positie. Drie bedrijven hebben een duurzaamheidscore beneden hun bedrijfstakgemiddelde. Dit zijn E.ON, Nestlé en Suez. In het algemeen presteren de 50 grootste Europese bedrijven goed vergeleken met hun internationale concurrenten.

Marcel Jeucken voegt toe: “Het is interessant om te zien dat de grootste Europese bedrijven het relatief goed doen. Dit komt gedeeltelijk door het hoge gewicht van de financiële instellingen onder grote Europese bedrijven, terwijl dit een bedrijfstak is die in het algemeen nog weinig aandacht besteedt aan duurzaamheid. Voorop lopen is daardoor mogelijk met relatief weinig moeite.”

Methode
Het onderzoek naar de AEX-ondernemingen is gebaseerd op informatie en cijfers uit SiRi Pro. Dit is een analyse-instrument van SiRi Company. SiRi Pro biedt op maat gesneden duurzaamheidscores over ondernemingen voor zeven uiteenlopende thema’s: bedrijfsethiek, samenleving, corporate governance, klanten, werknemers, milieu en leveranciers. Gezamenlijk geven deze thema’s een totaalscore voor een onderneming, die vergeleken kan worden met de duurzaamheidscores van andere bedrijven in dezelfde bedrijfstak. Zowel de thema’s als de individuele indicatoren worden verschillend gewogen tussen bedrijfstakken. Zo is het thema milieu meer relevant voor de energiesector dan voor de financiële sector.

Share Button