Rentemarge drukt winst Triodos Bank

De nettowinst van Triodos Bank is in de eerste helft van het jaar met 11% gedaald. Vorig jaar steeg deze nog met 16%. Oorzaak van de daling zijn een krappere rentemarge, lagere provisie-inkomsten en hogere lasten. Dit heeft de Triodos Groep, die zich toelegt op duurzaam bankieren en beleggen, gisteren bekendgemaakt.

Het toevertrouwd vermogen aan de Triodos Groep steeg met 5% tot euro 2,4 mrd. Over dezelfde periode een jaar eerder bedroeg de stijging 14%. Het balanstotaal van de bancaire activiteiten nam met 7% toe tot euro 1,3 mrd, tegen 12% een jaar geleden.

Het fondsvermogen van het Triodos Groenfonds daalde met 3,5% tot euro 453 mln. Dit is een gevolg van niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen door de stijging van de kapitaalmarktrente. Het vermogen van het Meerwaardefonds, dat belegt in beursgenoteerde ondernemingen met een duurzaam sociaal en milieubeleid, groeide met 12% tot euro 328 mln. Het Fair Share Fund, dat in microkrediet investeert, zag zijn vermogen met 15% toenemen tot euro 18 mln en het Vastgoedfonds groeide met 26% naar euro 29,1 mln.

In juni riep Triodos Groep het Renewables Europe Fund in het leven. Tijdens de emissieperiode werd voor euro 7 mln ingeschreven. Het fonds investeert in Nederlandse en Europese projecten voor duurzame energie.

Share Button