SNS Institutional Microfinance Fund haalt recordbedrag van € 125 miljoen op

Bron
SNS Bank

SNS Asset Management heeft haar SNS Institutional Microfinance Fund gesloten met een recordinleg van € 125 miljoen. Vanwege dit succes is besloten om het fonds tot 1 oktober te heropenen voor een tweede tranche om meer institutionele beleggers de gelegenheid te geven in te stappen. Het SNS Institutional Microfinance Fund is een beleggingsfonds dat tot doel heeft om armoede terug te dringen en een aantrekkelijk beleggingsrendement te realiseren door kapitaal te verstrekken aan microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in ontwikkelingslanden.

“We zijn erg trots op het succes van het nieuwe microfinancieringsfonds van SNS Asset Management,” zegt Theo Brouwers, die als directeur van SNS Asset Management verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en lanceren van het fonds. “Ons doel was een totale inleg van € 100 miljoen binnen te halen. De overtekening van het fonds bewijst dat institutionele beleggers op zoek zijn naar goede beleggingsmogelijkheden die een bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkeling. De snel groeiende institutionele markt voor microfinancieringen laat zien dat professioneel vermogensbeheer en maatschappelijke doeleinden elkaar zeker niet uitsluiten. Integendeel, zou ik zeggen.”

Uniek fonds
Het SNS Institutional Microfinance Fund is het eerste fonds in zijn soort en is uitsluitend bestemd voor
institutionele beleggers. Theo Brouwers geeft aan dat het uniek is de belangstelling voor microfinanciering in Nederland zo groot is dat vrijwel overwegend Nederlandse institutionele beleggers zich hebben ingeschreven voor het fonds. Daaronder bevinden zich een tiental grote pensioenfondsen, zoals Stichting Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven, maar ook REAAL Verzekeringen.

Het fonds maakt gebruik van een ‘uitgebalanceerde’ benadering ten aanzien van de beleggingen in microfinanciering: circa 70 procent van het fondsvermogen is vastrentend, terwijl maximaal 30 procent belegd wordt in het aandelenkapitaal van microfinancieringsinstellingen. Wat het fonds zo speciaal maakt is dat naast bovengenoemde unieke beleggingsmix ongeveer de helft van alle beleggingen in de locale valuta zal worden gedaan. Daardoor wordt tegemoetgekomen aan de behoeften van de plaatselijke financiële gemeenschap in ontwikkelingslanden. De portefeuille wordt goed gediversifieerd en zal alle regio’s van de ontwikkelingslanden vertegenwoordigen. Naast het sociale aspect zal de toevloed aan nieuw institutioneel kapitaal bijdragen aan de betere marktwerking van microfinancieringsleningen.

Samenwerkende partijen
SNS Asset Management is een vermogensbeheerder voor institutionele partijen en maakt onderdeel uit van SNS REAAL, dat behoort tot de vijf grootste concerns in de Nederlandse financiële dienstverlening. Het totale vermogen dat SNS Asset Management N.V. onder beheer heeft, bedraagt € 16,4 miljard. Op het gebied van duurzaam vermogensbeheer vervult SNS Asset Management een voortrekkersrol in de doorontwikkeling van het duurzaamheidsconcept. SNS Asset Management heeft DWM Asset Management LLC, onderdeel van de Developing World Markets groep, aangesteld als investment manager voor het fonds. DWM heeft wereldwijd veel ervaring met het verstrekken van leningen en andere financiële instrumenten aan microfinancieringsinstellingen. Tevens is Triple Jump, waarin SNS REAAL een belang heeft, ingeschakeld als subadviseur voor een klein gedeelte van het fonds.

Share Button