Gemeente Nieuwegein wil wel duurzaam beleggen maar heeft geen geld

In de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2006 heeft het college van gemeente Nieuwegein toegezegd met een notitie te komen over de mogelijkheden van duurzaam beleggen door de gemeente Nieuwegein.

Het college heeft deze notitie nu vastgesteld. Het college schat in dat het zeker nog vijf jaar duurt voordat de gemeente weer geld heeft om te beleggen voor de lange termijn (de gemeente leent nu geld). Om die reden heeft het college besloten op dit moment geen beleidslijn op te stellen voor duurzaam beleggen. Het college geeft aan dat te zijner tijd op dit punt kan worden teruggekomen omdat zij positief staat tegenover duurzaam beleggen.

Share Button