Fortis grootste kredietverlener aan schone energiesector

Bron
Fortis

Fortis was in 2006 de grootste financier van projecten voor schone energie. Er werd in totaal USD 1,4 miljard in 12 projecten gestopt. Fortis steeg tevens op de ranglijst van syndicaatleiders naar een dertiende plaats in 2006.

Frans van Lanschot, CEO van Fortis Energy, Commodities & Transportation reageerde verheugd: "Uit de pijlsnelle stijging van Fortis op de ranglijsten voor schone energie blijkt duidelijk hoe serieus wij duurzaamheid nemen. Schone energie is een specialisme van Fortis, en wij blijven vastbesloten onze dienstverlening op dit gebied uit te breiden."

De ranglijsten die hier worden aangehaald zijn de ‘Clean Energy League Tables’ opgesteld door New Energy Finance Ltd, een bedrijf dat informatie en research levert aan beleggers in duurzame energie, koolstofarme technologie en emissiekredieten. In de ranglijsten voor 2006 komt Fortis naar voren als onbetwiste marktleider op het gebied van consortiumleningen voor projectfinanciering.

Gefinancierde projecten
Tot de door Fortis gefinancierde projecten voor schone energie in 2006 behoren onder andere windprojecten, stortgas, biomassa en afvalverwerking in Europa en de Verenigde Staten. De afgelopen tien jaar heeft Fortis de financiering verzorgd voor meer dan 60 projecten, die tesamen meer dan 9 gigawatt elektriciteit leveren – genoeg om vijf miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Uitstekende milieureputatie
Zorg voor het milieu maakt bij Fortis deel uit van een uitgebreid programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds januari 2007 is Fortis wereldwijd CO2-neutraal. Dit wordt bereikt door energie te besparen, groene stroom in te kopen en de overgebleven CO2-uitstoot te compenseren. Verder staat Fortis volledig achter de emissiehandel – en heeft hierin al een vooraanstaande positie. Fortis biedt bovendien een grote verscheidenheid aan duurzame producten, variërend van "schone" autoverzekeringen en goedkopere leningen voor minder vervuilende auto’s tot duurzame beleggingsfondsen. Fortis Investments heeft ook een website gewijd aan duurzame ontwikkeling, waar bezoekers hun eigen effect op het milieu kunnen berekenen: hun zogenaamde ecologische voetafdruk:
http://www.footprint.fortis.com/calculator

Share Button